Meedoen in Laarbeek dankzij inkomensverklaring

15 juli 2021

In Laarbeek willen we graag dat mensen met en laag inkomen toch kunnen meedoen in het dorp.

Er zijn organisaties (Super Sociaal, Stichting Leergeld en Kledingbank Laarbeek) die gratis of met korting spullen aanbieden aan inwoners met een laag inkomen, maar hiervoor moet u wel aantonen dat u een laag inkomen heeft. Inwoners laten dan een bankafschrift of loon- of uitkeringsstrookje zien. Met de inkomensverklaring hoeft dit niet meer.

 

Wat is de inkomensverklaring?

Een inkomensverklaring is een brief waarin staat dat de betreffende inwoner een inkomen heeft dat lager is dan 110 % van de bijstandsnorm. Als u een inkomensverklaring heeft, hoef u geen bankafschrift of loon- of uitkeringsstrookje te laten zien aan organisaties als Super Sociaal, Kledingbank Laarbeek en Stichting Leergeld. Het laten zien van de inkomensverklaring is dan genoeg. Dit is een stuk prettiger voor de inwoners en voor de aanbieders van spullen.

 

Wie krijgt een inkomensverklaring?

Iedereen die een toekenning heeft van een (bijzondere) bijstandsuitkering, een schuldregeling of een minimaregeling krijgt automatisch een inkomensverklaring.

 

Hoe kan ik een inkomensverklaring aanvragen?

Een inkomensverklaring kan niet apart worden aangevraagd. Als een inwoner een laag inkomen heeft en nog geen toekenning heeft van een (bijzondere) bijstandsuitkering, een schuldregeling of een minimaregeling, dan kan de inwoner een aanvraag indienen voor de bijdrageregeling welzijnsactiviteiten. De gemeente controleert het inkomen en het vermogen. Als de inwoner een toekenning krijgt voor deze minimaregeling, krijgt deze binnen 3 maanden na de toekenningsbrief automatisch de inkomensverklaring thuisgestuurd.

 

Waar kan ik een inkomensverklaring aanvragen?

Om de minimaregeling aan te vragen, kunt u contact opnemen met het Sociaal Team Laarbeek via telefoonnummer 0492 469 707 en via sociaalteam@laarbeek.nl. Voor meer informatie: www.sociaalteam-laarbeek.nl.