Noodopvang voor kinderen van ouders met cruciale beroepen

08 april 2020

Om ervoor te zorgen dat ouders die een cruciaal beroep hebben kunnen blijven werken, is er noodopvang geregeld voor hun kinderen. Deze noodopvang is beschikbaar in de avond, nacht en het weekend.

Locatie
Voor ouders in Laarbeek zijn twee locaties beschikbaar. In Gemert bij Kindcentrum De Samenstroom, Predikant Swildensstraat 35, 5421 VA Gemert.

In Helmond bij Dagopvang Vestein, Koolstraat 3, 5708 ZM Helmond (wijk Brandevoort).

Gebruikmaken van de opvang
De opvang is alléén toegankelijk voor ouders die dat écht nodig hebben. Werken jullie als ouders beide binnen een cruciaal beroep én heeft u te maken met nachtdiensten? En krijgt u de opvang van je kind(eren) niet rond? Dan kunt u zich via uw eigen school of een van de opvangorganisaties aanmelden. We gaan ervanuit dat u zelf voor vervoer van uw kind(eren) zorgt.

Als u normaal gesproken geen gebruikmaakt van kinderopvang, kunt u zich als volgt aanmelden: