Onderhoud asfaltwegen

26 juni 2020

Van 29 juni tot en met 27 juli worden er op verschillende locaties in de gemeente Laarbeek asfaltwerkzaamheden uitgevoerd. Hieronder leest u wanneer er op welke plekken werkzaamheden plaatsvinden.

Planning werkzaamheden

 • Ketelkampweg: 29 juni tot en met 3 juli
 • Knapersven: 29 en 30 juni
 • Lagedijk: 29 en 30 juni
 • Schaapsdijk (doodlopende zijtak): 29 juni tot en met 3 juli
 • Speelplek Klavierstraat (aanbrengen asfaltpaden): 29 juni tot en met 3 juli
 • Trentstraat (Leekbusweg tot Korenmijt): 2 juli tot en met 14 juli
 • Broekkantsestraat (Bijenweg naar het noorden tot gedeelte waar geluidsscherm begint): 8 juli tot en met 17 juli
 • Herendijk: 13 juli tot en met 17 juli (weg wordt niet afgesloten, maar verkeer geregeld via verkeersregelinstallatie)

Tijdens de werkzaamheden zullen deze wegen afgesloten zijn (behalve de Herendijk). De aanwonenden zijn of worden schriftelijk op de hoogte gebracht van de werkzaamheden. Op de betreffende wegvakken zijn of worden vooraankondigingsborden geplaatst, zodat ook de reguliere weggebruiker op de hoogte is en hier rekening mee kan houden. Op de Herendijk wordt gewerkt met een verkeersregelinstallatie. Het verkeer zal daardoor wat vertraging oplopen, maar kan wel gewoon doorrijden.

Slijtlagen
Op 16 juli worden er slijtlagen aangebracht. Omdat deze werkzaamheden weersafhankelijk zijn, kan het zijn dat deze dag nog verandert. Tijdens het aanbrengen van de slijtlagen is de weg een aantal uren afgesloten. Verkeersregelaars leiden het verkeer ter plaatse om. Wij verzoeken u de aanwijzingen op te volgen of een andere route te kiezen.

Op de volgende locaties worden slijtlagen aangebracht:

 • Ketelkampweg (gedeelte)
 • Knapersven (gedeelte)
 • Sluisweg (doodlopende deel)
 • Schutstraat (vanaf Molendreef richting Broekstraat)
 • Duin
 • Lagedijk
 • Kloosterdreef (gedeelte)

Na het aanbrengen en inwalsen van de slijtlagen ligt er de eerste paar dagen nog losliggend split op de weg. Er staan waarschuwingsborden opspattend grind en slipgevaar. Ook is er een maximale snelheid van 30 kilometer per uur van kracht. Na ongeveer 2 weken wordt het overtollige split weggeveegd.

Aanbrengen microdeklaag Mariastraat
Het aanbrengen van de microdeklaag aan de Mariastraat zal op dinsdag 14 juli plaatsvinden. Deze laag is te vergelijken met de laag die destijds op de Rooijseweg is aangebracht, alleen nog iets dunner. De rode fietsstroken blijven behouden. Het doorgaande verkeer wordt via Nijnsel en Son en Breugel omgeleid.