Onderhoud hagelkruis Aarle-Rixtel

11 september 2020

Het onderhoud aan het hagelkruis in Aarle-Rixtel start op 11 september en zal ongeveer 2 weken duren. Dit stenen kruis met hekwerk en directe omgeving is hoognodig aan een opknapbeurt  toe. De plaatselijke aannemer firma Zandenbouw is belast met de opdracht van de gemeente, eerder restaureerde deze als de dorpspomp.

 

Wat is een hagelkruis?

Hagelkruizen stonden sinds de vroege middeleeuwen op wegenkruispunten in de velden om onweer en hagel af te weren. Het hagelkruis in Aarle-Rixtel is een natuurstenen kruisbeeld met een christusafbeelding. Het kruis stamt vermoedelijk uit de 16de eeuw en is het enige overgebleven stenen hagelkruis in Nederland.

 

Grondige onderhoudsbeurt

Het eeuwenoude hagelkruis met hekwerk is aan een grondige onderhoudsbeurt toe. Het monumentale hekwerk is al eerder weggehaald voor restauratie. Nu wordt de locatie van het hagelkruis opgehoogd op advies van Monumentenwacht Noord-Brabant. Het kruis is in de loop der jaren lager komen liggen dan de omliggende zandpaden en akkers. Om het kruis goed te beschermen, moet het grondpeil opgehoogd worden.

Het kruis wordt gedemonteerd en tijdelijk opgeslagen in de werkplaats van de aannemer. Vervolgens wordt het metselwerk opgehoogd, waarna het gerestaureerde hekwerk en het kruis worden teruggeplaatst.

 

Inrichting rondom het hagelkruis

Om het hagelkruis heen worden twee bomen, een bankje en een infopaneel geplaatst. Dit zorgt voor betere bescherming van het kruis. Ook wordt het bijzondere hagelkruis zo onder de aandacht bij passanten en recreanten gebracht . Dit zal rond eind november gebeuren, omdat het nu te vroeg is om de bomen te planten.

Langs de zandpanden rondom het hagelkruis worden greppels gegraven nadat de omgevingsvergunning is verleend. Dit is om de zandpaden beter te beschermen.