Ondernemers, organisatoren en het coronatoegangsbewijs

09 november 2021

Ondernemers in bijvoorbeeld horeca en cultuur die te maken hebben met het coronatoegangsbewijs.

Hieronder staan de regels over het coronatoegangsbewijs voor ondernemers. Bijvoorbeeld als u een evenement organiseert. 

In welke situatie coronatoegangsbewijs controleren

Het gebruik van het coronatoegangsbewijs is op veel plekken verplicht. Zoals in de horeca. Het is dus niet toegestaan om alternatieve regels toe te passen, door bijvoorbeeld te werken met afstandsnormen. Op andere plekken is het coronatoegangsbewijs niet verplicht

Als het coronatoegangsbewijs gebruikt wordt in de daarvoor bestemde sectoren, dan is dat in lijn met de geldende wet- en regelgeving.

Controle van het coronatoegangsbewijs en identiteitsbewijs is dus niet in strijd met de AVG of andere wet- en regelgeving in Nederland.

Vaccinatiebewijs, herstelbewijs of testen voor toegang

Uw bezoekers kunnen de volgende coronabewijzen gebruiken voor toegang:

Bezoekers kunnen deze 3 mogelijkheden tonen via CoronaCheck.

Controle van coronatoegangsbewijs, identiteitsbewijs en gezondheidscheck

Om toegang te krijgen tot deze gelegenheden dient de ondernemer het coronatoegangsbewijs te scannen en het identiteitsbewijs van de bezoeker te vergelijken met de gegevens van de scan.

Ondernemers moeten deelnemers de gelegenheid bieden om hun contactgegevens achter te laten voor het bron- en contactonderzoek. Daarnaast moet vooraf de gezondheidscheck uitgevoerd worden. Aan een persoon mag toegang verleend worden als:

 • de scanner groen kleurt;
 • het identiteitsbewijs overeenkomt; en
 • de bezoeker geen corona-gerelateerde gezondheidsklachten heeft.

Bezoekers naar binnen bij groen scherm

Een coronatoegangsbewijs-controle gebeurt door met de CoronaCheck Scanner-app de QR-code van het coronatoegangsbewijs te scannen (deze kan zowel op papier als digitaal getoond worden).

Bij groen scherm: controle legitimatiebewijs

Bij een groen scherm volgt een controle van het legitimatiebewijs en eventueel van het toegangskaartje of de reservering. Daarna mag de bezoeker toegelaten worden.

Bij rood scherm: bezoeker niet naar binnen

Bij een rood scherm mag de bezoeker niet toegelaten worden. Indien de controle niet aan deur heeft plaatsgevonden, dient de bezoekers gevraagd te worden de locatie te verlaten.

CoronaCheck Scanner-app voor de controle van bezoekers

Om het coronabewijs van uw bezoekers te kunnen scannen, heeft u de CoronaCheck Scanner-app nodig. Medewerkers kunnen de CoronaCheck Scanner-app downloaden in de Apple App Store (iPhone) of op Google Play Store (Android). Daarmee kunnen zij bij de ingang de QR-codes van bezoekers scannen.

Gebruik de app op iPhones of Android-telefoons

CoronaCheck Scanner is te gebruiken op alle iOS en Android-telefoons vanaf Android 6 en iOS 12 (de iPhone 5s en nieuwer). Ook heeft de telefoon een werkende camera nodig.

Bij een telefoon met lage kwaliteit camera kan het zijn dat het scannen van papieren CoronaCheck QR-codes moeilijk gaat. Probeer het scannen van QR-codes daarom eerst uit. Daarvoor kun je demo QR-codes gebruiken die op onderstaande website vermeld staan.

Niet continu internet nodig

Het scannen aan de deur kan zonder internet. Wel heeft u minimaal 1 keer per dag internetverbinding nodig om een configuratie van de app op te halen.

Alle informatie over het gebruik van CoronaCheck Scanner vindt u op CoronaCheck.nl

Mensen uitgezonderd van coronatoegangsbewijzen

 • Kinderen tot 13 jaar hoeven voor toegang geen coronatoegangsbewijs te tonen. Kinderen van 6-12 jaar worden wel dringend geadviseerd voorafgaand aan de activiteit een zelftest af te nemen.
 • Mensen die aan het werk zijn. Horecamedewerkers hebben bijvoorbeeld tijdens hun werk geen coronatoegangsbewijs nodig.

Evenement aanmelden voor inzet coronatoegangsbewijzen

Om rekening te houden met de beschikbare testcapaciteit, moet u uw evenement in sommige gevallen aanmelden. Dat is het geval als:

 • voor de activiteit een eenmalige vergunning van de gemeente nodig is en er minimaal 1.000 bezoekers zijn.
 • uw evenement plaatsheeft in een grote eventlocatie met een doorlopende vergunning en er minimaal 3.000 bezoekers zijn.

Coronatoegangsbewijs bij open evenementen

Een open evenement is bijvoorbeeld een marathon, dorpsfeest of intocht van Sinterklaas. Bij open evenementen gelden de volgende regels:

 • Voor open evenementen waarbij het publiek doorstroomt, is geen coronatoegangsbewijs nodig.
 • Staat het publiek bij een open evenementen langere tijd op dezelfde plek? Dan geldt wél een verplichting om op het coronatoegangsbewijs te controleren.

De organisator en de gemeente zorgen er samen voor dat deze regels op de juiste manier worden toegepast.

Coronatoegangsbewijzen bij besloten plaatsen

Voor een besloten plaats kan een coronatoegangsbewijs onder voorwaarden worden gebruikt. Of dit een optie is, kan per situatie verschillen.

Een besloten plaats is een locatie die alleen toegankelijk is voor mensen die daar gewoonlijk gebruik van maken, zoals een bedrijfspand, kantoor of verenigingslocatie. Ook een gebedshuis geldt als besloten plaats. Deze plaatsen zijn niet vanzelfsprekend toegankelijk voor publiek. Zodra introducees welkom zijn, is geen sprake van een besloten plaats. 

Een ondernemer of vereniging kan onder strikte voorwaarden aan klanten en bezoekers een coronatoegangsbewijs vragen op een besloten plaats. Bij die voorwaarden moet gedacht worden aan toetsing aan grondrechten en voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Voorwaarden voor de inzet van coronatoegangsbewijzen bij besloten plaatsen

Overweegt u om het coronatoegangsbewijs voor toegang van klanten of bezoekers tot een besloten plaats te hanteren? Dan moet u het gebruik ervan aan een aantal voorwaarden toetsen. U dient als ondernemer of vereniging zelf deze afweging te maken.

 1. U dient na te gaan of daadwerkelijk sprake is van een besloten plaats. 
 2. De inzet van het coronatoegangsbewijs moet een legitiem doel dienen, zoals de bescherming van volksgezondheid. Ook dient de inzet ervan in verhouding te staan tot dit gewenste doel. Het vragen van een coronatoegangsbewijs raakt namelijk aan de persoonlijke levenssfeer, het recht op lichamelijke integriteit en het recht op gelijke behandeling.
 3. Het moet noodzakelijk zijn vanwege het besmettingsrisico. Hiervan kan sprake zijn als een grotere groep mensen voor langere tijd dicht bij elkaar is of wanneer er kwetsbare mensen aanwezig zijn (bijvoorbeeld mensen met een immuundeficiëntie). 
 4. Er zijn geen andere minder vergaande alternatieven waarmee hetzelfde doel kan worden bereikt. Denk dan bijvoorbeeld aan voldoende afstand houden binnen de besloten plaats, (klant)bezoek spreiden en het toepassen van persoonlijke beschermingsmiddelen.
 5. De bezoeker of klant heeft voorafgaand aan het tonen van het coronatoegangsbewijs uitdrukkelijk, in vrijheid en aantoonbaar toestemming gegeven voor het gebruik van dit bewijs.

Contact voor ondernemers

Voor vragen over de CoronaCheck Scanner: 0800-1421 (gratis). Of als u vanuit het buitenland belt: +31 70 750 37 20. Bereikbaar van maandag t/m zondag 08.00 – 20.00 uur

Ondernemers kunnen met vragen over corona terecht bij de branchevereniging of de website www.kvk.nl/corona.