Onderzoek naar duurzame warmte in Aarle-Rixtel

14 februari 2020

Nederland energieneutraal en aardgasvrij in 2050. Om die doelstelling te halen moeten er nog veel stappen worden gezet, ook door gemeenten. De gemeente Laarbeek laat daarom, samen met het waterschap Aa en Maas en de gemeente Helmond, een verkennend onderzoek uitvoeren naar de mogelijkheid om het woongebied rondom de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Aarle-Rixtel te verduurzamen

Onderzoek naar alternatieven voor aardgas
Aan het eind van 2021 moet elke gemeente een plan hebben hoe ze hun omgeving duurzaam en aardgasvrij willen verwarmen. In dit plan worden ook mogelijke alternatieven voor aardgas aangegeven. Een mogelijke warmtebron is de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Aarle-Rixtel. Het afvalwater dat daar wordt verwerkt bevat naar schatting voldoende warmte voor maximaal 6000 huishoudens. 

Wat merkt u als inwoner van het onderzoek?
Het onderzoek richt zich op de vraag hoe het Laarbeekse dorp Aarle-Rixtel en de Helmondse wijk De Eeuwsels het best duurzaam verwarmd kunnen worden, eventueel door de inzet van de rioolwaterzuiveringsinstallatie. De inwoners van Aarle-Rixtel zullen geen overlast ervaren van het onderzoek. Het is met name een technisch en rekenkundig onderzoek. In mei verwachten we de resultaten.