Oproep burgemeester: hou je aan de maatregelen

24 maart 2020

Gisteren zijn er door het kabinet strengere maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus te beperken. “Stevige woorden en goede duiding van het gevaar dat we lopen en veroorzaken als we ons niet aan de maatregelen houden”, was de eerste reactie van burgemeester Frank van der Meijden na de persconferentie. “Ik onderstreep de woorden van de ministers en ik doe een appel op de gezamenlijke verantwoordelijkheid die we als inwoners van Nederland en van Laarbeek hebben. Elke vorm van nonchalance is ongehoord.”

Noodverordening
De minister kondigde aan dat er een noodverordening geldt, die meer bevoegdheden geeft aan de burgemeester. Met de regio stemmen we deze nader af, voor een eenduidige aanpak. De details volgen, maar de essentie is, dat er meer mogelijkheden zijn voor de burgemeester om handelend op te treden, specifiek op een locatie of gebeurtenis. Frank van der Meijden; “Ik heb het beeld dat er op dit moment geen excessen zijn dat mensen elkaar massaal opzoeken in Laarbeek. De inwoners geven in mijn beleving goed gehoor aan de eerdere oproep om de maatregelen om binnen te blijven en bijeenkomsten te vermijden goed opvolgen. Politie en Buitengewoon OpsporingsAmbtenaren (BOA’s) controleren op naleving van de regels en spreken inwoners aan als dat nodig is. Bij herhaling of grove overtreding zullen ze boetes opleggen om het belang van de maatregelen te onderstrepen. Volksgezondheid staat voorop.” In dat kader is er vandaag een goed constructief overleg geweest met supermarkten en enkele retailers uit Laarbeek, waarin het vertrouwen is uitgesproken om vorm en inhoud te geven aan de wederzijdse naleving van de regels.