Participatiebeleid vastgesteld

06 januari 2022

Goed nieuws, het participatiebeleid is vastgesteld! In de gemeente Laarbeek hechten we veel waarde aan het betrekken van belanghebbende partijen zoals inwoners, bedrijven, (maatschappelijke) organisaties met visies, meningen, wensen, ideeën en belangen. Hoe we dat doen, hebben we opgenomen in ons participatiebeleid. Hierin zijn de kaders vastgesteld waarin wordt aangegeven hoe we met participatie omgaan. Benieuwd naar hoe de gemeente Laarbeek haar inwoners betrekt bij plannen en projecten in de fysieke leefomgeving? PDFBekijk hier het participatiebeleid