PIT-actie brengt misstanden agrarisch bedrijf in beeld

03 februari 2020

Het Peelland Interventie Team (PIT) heeft dinsdag 28 januari twee locaties van dezelfde eigenaar in de gemeente Laarbeek bezocht. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) constateerde dierenwelzijnsproblemen op beide locaties. Zo was het stalklimaat niet op orde vanwege onvoldoende ventilatie en kregen sommige dieren niet de nodige zorg. Van zeven dieren was de conditie dermate slecht, dat deze door een dierenarts moesten worden geëuthanaseerd. De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant noteerde enkele milieu-overtredingen die tot nader onderzoek leiden. Tot slot was er een persoon woonachtig op een van beide percelen, wat volgens het bestemmingsplan niet is toegestaan.

Alle overtredingen worden beoordeeld op juridische vervolgstappen. “De misstanden op dit bedrijf zijn een smet op de hele sector en maakt dat ingrijpen noodzakelijk is”, aldus burgemeester Frank van der Meijden.

Samen misstanden aanpakken met handhaving en zorg
Bij de actie van woensdag waren, naast de gemeente Laarbeek, ook de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) en de Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost betrokken.

PIT
Onder de regie van het Peelland Interventie Team zijn er regelmatig controles bij panden en locaties waarvan sterk het vermoeden bestaat dat er sprake is van misstanden of niet voldoen aan wet- en regelgeving. Het team kijkt naar brandveiligheid, boekhouding, illegale bewoning, vergunningen, inschrijving Basisregistratie Personen (BRP), mensenhandel, prostitutie, drugs, sociale zekerheidsfraude en andere overtredingen. Het PIT werkt nauw samen met zorg- en welzijnsinstanties om te komen tot duurzame oplossingen.

Handhaving
Het naleven van wet- en regelgeving is een serieuze zaak. Als het vermoeden bestaat dat een eigenaar zich niet aan de regels houdt, neemt de gemeente de verantwoordelijkheid om daarop te controleren. Dit in het belang van de omgeving, maar ook in het belang van diegenen die er verblijven. Het handhavingsbeleid dat daarvoor is vastgesteld wordt onder andere uitgevoerd is samenwerking met meerdere partijen. “De aanpak van criminaliteit en ondermijning is een continu proces. We blijven deze strijd voeren en grijpen in als er iets niet in de haak is. Ook de maatschappij heeft een signalerende rol. Mensen kunnen zich bewust zijn van wat er zich in hun omgeving afspeelt en melden bij de politie als ze het gevoel hebben dat er iets niet klopt”, aldus burgemeester Van der Meijden van de gemeente Laarbeek. “Alerte burgers helpen om de samenleving leefbaar te houden.”

Informatie en tips
Inwoners kunnen eventuele overlastsituaties en verdachte situaties aan het PIT doorgeven. Dit kan anoniem per telefoon 0492 587 309 of per e-mail info@pitteam.nl. Tips worden vertrouwelijk behandeld.