Presentatie bomenvervangingsplan

14 mei 2020

De gemeente Laarbeek heeft ongeveer 25.000 bomen in beheer en onderhoud. Deze bomen hebben niet het eeuwige leven, we moeten ze vroeg of laat vervangen. Daarom heeft de gemeente het afgelopen halfjaar samen met adviesbureau Cobra Groeninzicht gewerkt aan een bomenvervangingsplan.

De vier dorpsraden, IVN Laarbeek, Stichting Laarbeeks Landschap en de heemkundeverenigingen hebben meegedacht over het bomenvervangingsplan in de vorm van een klankbordgroep. In februari hielden we ook een inloopavond, waarbij bewoners hun opmerkingen over gemeentebomen konden delen. Deze informatie en alle gegevens van de bomen uit ons beheersysteem zijn gebruikt om het vervangingsplan op te stellen.

Presentatie plan
Graag hadden we tijdens een tweede bewonersavond het plan ‘live’ gepresenteerd. Helaas is dat door de coronacrisis op dit moment niet mogelijk. Daarom is er een presentatie gemaakt die u hier kunt bekijken.

 

Heeft u nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van de presentatie? U kunt ze tot 25 mei aan ons doorgeven door te mailen naar gemeente@laarbeek.nl met als onderwerp ‘Presentatie bomenvervangingsplan’.

Besluit
De gemeenteraad neemt op 25 juni een besluit over het bomenvervangingsplan. Vanaf het najaar zullen we op basis daarvan jaarlijks projecten opstarten.