Presentatie bouwplan Kerkakkers op informatiebijeenkomsten

11 september 2020

De gemeente Laarbeek start met de volgende woningbouw fase van het project Kerkakkers te Beek en Donk. In dit plan worden nog twee blokken of deellocaties ontwikkeld. Als eerste wordt nu blok 2 opgepakt.

28 september aanstaande houden we informatiebijeenkomst over de stedenbouwkundige opzet van blok 2.

CPO

Een deel van blok 2 is gereserveerd voor een CPO-project. De letters CPO staan voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. In de CPO kiezen de toekomstige bewoners er samen voor om hun woningen projectmatig te (laten) ontwerpen en bouwen. Ook in onze gemeente is er veel belangstelling voor CPO.

Er is ruimte om in dit blok tenminste 8 tot 12 CPO-kavels te realiseren. Als er veel meer belangstellenden zijn, bied dit blok daar ook ruimte voor. Eerst zal de stedenbouwkundige uitwerking van het CPO-project voldoende duidelijk moeten zijn. Waarna in beeld komt of er nog ruimte is voor de uitgifte van andere kavels.

Vrije kavels

Daarom wordt pas later dit jaar bekend of en hoeveel kavels we in dit blok nog kunnen uitgeven. Na de stedenbouwkundige uitwerking van de CPO, wordt de uitwerking van deze vrije kavels en half vrijstaande woningen opgepakt. Naar verwachting zullen alle kavels in 2021 worden uitgeven. Alle dan beschikbare vrije kavels worden door loting uitgegeven.

 

Schetsen mogelijkheden

Op de informatiebijeenkomst schetsen we de mogelijkheden voor deze locatie. Wat voor soort woningen komen hier, hoeveel, hoe groot en in welke prijsklasse. Alle belangstellenden krijgen een doorkijk hoe dit gebied er straks uit kan komen te zien.

Bijzondere aandacht geven we aan de mogelijkheden voor het CPO-collectief. Met als doel na deze bijeenkomsten met elkaar de kandidaten voor het CPO-project in beeld te hebben. Daarna gaan de CPO-kandidaten met elkaar hun ontwerp- en realisatieproces vormgeven. De gemeente kan de CPO-groep in de opstartfase ondersteunen.

Aanmelden

Vanwege Covid19 moeten belangstellenden zich vooraf opgeven voor deze bijeenkomst. Om er bij te kunnen zijn hoeft u alleen maar het aanmeldformulier in te vullen. Als u dat heeft gedaan ontvangt u in de week van 21 september per mail nog wat extra informatie (o.a. tijdstip en locatie).