Provincie Noord-Brabant onderzoekt mogelijke oplossingen voor knelpunten N272/N615

04 december 2020

Provincie Noord-Brabant onderzoekt mogelijke oplossingen voor knelpunten N272/N615

De provincie Noord-Brabant voert onderzoek uit naar de toekomstige vormgeving van delen van de N272 en N615 tussen Gemert en Beek en Donk. Dit met als doel om de afwikkeling van verkeer voor de lange termijn te verbeteren, de verkeersveiligheid te verhogen en de leefbaarheid in de dorpen te vergroten.

Ingenieursbureau Arcadis voert in opdracht van de provincie Noord-Brabant het onderzoek uit, in nauwe samenwerking met de gemeente Gemert-Bakel en de gemeente Laarbeek. Uit de knelpuntenanalyse zijn een aantal plaatsen naar voren gekomen waarvoor oplossingsrichtingen worden onderzocht. Het gaat onder andere om:

  • De wachttijden op kruispunt Bosscheweg en de rotonde West-Om.
  • De veiligheid op de rotonde Oudestraat en twee koude oversteken.
  • De regionale functie van de N615 en de toekomstige snelfietsroute.

U leest meer over de knelpunten en oplossingsrichtingen in de nieuwsbrief over de N272/N615.

Inwoners denken mee over knelpunten en oplossingsrichtingen
De provincie Noord-Brabant heeft inwoners in de omgeving van de N615 en N272 op verschillende manieren gevraagd om mee te denken over het onderzoek. Hierbij is gevraagd of inwoners zich herkennen in de knelpunten en of zij nog alternatieve oplossingen aan willen dragen. Dit heeft geleid tot een lijst aan wensen en suggesties, een zogenaamde KES. Uit de meeste reacties is gebleken dat men zich op hoofdlijnen goed herkent in de knelpunten die uit het onderzoek naar voren komen. Ook zijn er goede suggesties ontvangen voor alternatieve oplossingsrichtingen.

Adviesbureau Arcadis zal alle inbreng uit de lijst voorzien van een reactie en in een openbaar rapport beschikbaar stellen. Zoals u in de nieuwsbrief kunt lezen zijn enkele oplossingsrichtingen op voorhand vervallen, of naar aanleiding van de reacties juist toegevoegd. Ondanks de vele nuttige inbreng die is ontvangen, leidt dit niet altijd tot het onderzoeken van meer oplossingsrichtingen. Deze inbreng kan wel een rol spelen bij de uiteindelijke keuze voor een voorkeursalternatief en is daarmee op een ander moment in het proces waardevol.

Hoe gaat het onderzoek nu verder?
De oplossingsrichtingen worden uitgebreid onderzocht door Arcadis. Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek wordt een voorlopig voorkeursalternatief gepresenteerd. Daarin wordt duidelijk welke (combinatie van) oplossingen voorlopig de voorkeur hebben. Tijdens een online informatiebijeenkomst in januari 2021 wordt het voorlopig voorkeursalternatief gepresenteerd en kunnen inwoners daarop reageren. Bij de keuze voor het definitieve voorkeursalternatief door gemeenten en de provincie spelen namelijk naast de feiten uit het onderzoek ook reacties van inwoners mee.

Wilt u op de hoogte blijven van het onderzoek en de bijeenkomsten? Meld u dan alvast aan voor de nieuwsbrief. Vragen kunt u stellen aan Jeroen van Bremen, omgevingsmanager bij de Provincie Noord-Brabant, door te bellen naar 06 – 27745193 of te mailen naar N272@brabant.nl