Regels voor uitlaten honden en vervallen bestaande hondenuitlaatstrook

De gemeente Laarbeek kent, in tegenstelling tot de meeste gemeenten, geen hondenbelasting. Om dit zo te kunnen houden en overlast door honden te voorkomen, gelden in de gemeente Laarbeek drie regels.

  1. binnen de bebouwde kom moeten honden aan de lijn (met uitzondering van losloopterreinen);
  2. hondenbezitters moeten binnen de bebouwde kom een opruimmiddel bij zich hebben als ze de hond uitlaten;
  3. binnen de bebouwde kom moet hondenpoep direct worden opgeruimd. Deze opruimplicht geldt niet op aangewezen uitlaatstroken en losloopterreinen. Deze uitlaatplekken worden regelmatig gereinigd.

Opgeruimd staat netjes
Het opruimen van hondenpoep is verplicht! De meeste hondenbezitters ruimen gelukkig netjes de uitwerpselen van hun hond op, maar helaas doet niet iedereen dit. De gemeente krijgt de laatste tijd veel klachten over hondenpoep op straat en in het openbaar groen. Laat u de hond uit? Ruim het dan op. Zo voorkomt u boze buren en ook een boete, die de politie en de toezichthouder kunnen uitschrijven. Het opruimen kan met een zakje, dat u in de grijze container of in de gemeentelijke afvalbakken kunt doen.

Vervallen hondenuitlaatstrook en losloopterrein ter hoogte van Molenstraat/Het Klavier Aarle-Rixtel
De gemeente heeft in samenspraak met het Dorpsplatform Aarle-Rixtel besloten om de hondenuitlaatstrook en losloopterrein ter hoogte van Molenstraat/Het Klavier in Aarle-Rixtel te laten vervallen. In de directe omgeving worden wel extra afvalbakken geplaatst om het weggooien van de hondenpoep gemakkelijker te maken.

Hondenverbodsborden vervallen
Op termijn zullen alle hondenverbodsborden uit de openbare ruimte verdwijnen. Doordat de opruim- en aanlijnplicht overal binnen de bebouwde kom geldt, zijn deze borden op specifieke plaatsen overbodig. Dit zou impliceren dat het op andere plekken wel is toegestaan.

Opmerkingen of vragen
Heeft u nog vragen, opmerkingen, of misschien klachten? Dan kunt u hiervoor terecht bij het Meldpunt openbare ruimte. U kunt uw melding doorgeven via het formulier op de website www.laarbeek.nl, of u kunt tijdens kantooruren (zie colofon) bellen naar het KlantContactCentrum 0492 469 700.

 

 

Aanleg riolering De Vinken in Aarle-Rixtel

 

Voor de woningen De Vinken 18-20-22-24 en 21-23-25 wordt begin 2019 - wanneer de weersomstandigheden dit toelaten - een nieuwe riolering aangelegd. De werkzaamheden zullen enige overlast geven, mede vanwege de aansluiting op het bestaande riool.

Aanwonenden ontvangen een brief van aannemer Van Doorn uit Schijndel met nadere informatie en telefoonnummers van contactpersonen.

Heeft u echter nu al vragen, dan kunt u contact opnemen met de heer C. Beekmans via het klantcontactcentrum van de gemeente Laarbeek 0492 469 700.