Rijbewijzen opnieuw langer geldig vanwege lockdown

28 januari 2021

Rijbewijzen die tussen 1 december 2020 en 1 maart 2021 verlopen, blijven geldig tot 1 maart. Mensen met dat rijbewijs blijven verzekerd en krijgen geen boete. Deze versoepeling geldt ook voor alle beroepschauffeurs waarvan de code 95 op het rijbewijs verloopt tussen 1 december 2020 en 1 maart 2021.

Let er wel op dat de tijdelijke regeling alleen geldt voor het rijden binnen Nederland. Het verlopen rijbewijs geldt niet als identificatiemiddel, met uitzondering bij zorgafname. Deze regeling geldt ook voor Europeanen die in Nederland verblijven met een verlopen rijbewijs van een andere lidstaat.

 

Extra verlenging theorie examens

De verlengde geldigheid geldt ook bij de geldigheidsduur van theorie-examens rijvaardigheid, praktijkexamens voertuigbeheersing motor en de deelexamens voor het verkrijgen van een verklaring voor vakbekwaamheid. Examens die verlopen tussen 1 oktober en 1 januari 2021 blijven geldig tot 1 oktober 2021.