Tot 1 juni geen nieuwe aanslagbiljetten, aanmaningen en dwangbevelen

06 april 2020

Het kabinet heeft strenge maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Hierdoor zijn er mensen die minder of geen inkomen hebben de komende tijd. Het bestuur (alle deelnemende gemeenten en het Waterschap) van BSOB wil deze mensen graag tegemoetkomen en heeft daarom een aantal maatregelen genomen.

Verlenging: tot 1 juni geen nieuwe aanslagbiljetten, aanmaningen en dwangbevelen

Op basis van de eerste maatregelen van het kabinet verstuurde BSOB tot en met 18 mei geen nieuwe aanslagbiljetten, aanmaningen en dwangbevelen. Door de verlenging van deze maatregelen wordt ook deze periode verlengd tot 1 juni.

Wat kunt u doen bij betalingsproblemen?

Heeft u door het coronavirus geen inkomsten meer en komt u daardoor in betalingsproblemen? Neem dan contact met BSOB op voor een betalingsregeling. Bel naar 088-5510000 of vul het contactformulier in op de website van BSOB.

Automatische incasso loopt gewoon door

Heeft u een automatische incasso? Dan schrijft BSOB het bedrag af in het aantal termijnen dat op uw aanslagbiljet staat. De automatische incasso loopt de komende maanden wel gewoon door.

Vragen

Heeft u andere vragen? Kijk op de website van BSOB op de vraag- en antwoordpagina over het coronavirus of bel naar 088-5510000.