Uitkomsten onderzoek oud papier

15 juli 2021

In maart 2021 hebben we een enquête uitgezet over de inzameling van oud papier. We vroegen u of u een blauwe container wilt voor oud papier en hoe vaak we het oud papier moeten inzamelen. De enquête is massaal ingevuld, meer dan 2200 mensen deden mee. Daar waren we natuurlijk erg blij mee.

Resultaten: uiteenlopende reacties

Wat valt op: er wordt heel verschillend over dit onderwerp gedacht! 51% van de mensen is vóór containers en 44% is juist tegen. Voor beide meningen worden veel argumenten gegeven. Minder afval dat rondslingert, makkelijker afval scheiden en een netjes straatbeeld zijn redenen om de container te willen. Maar vooral mensen die klein wonen maken zich zorgen over de ruimte die een container inneemt en vinden het onnodig. Het is een dure maatregel, kunnen we dan niet beter dat geld besteden om de inzameling elke twee weken te houden? Of zorgen dat de afvalinzameling zo goedkoop mogelijk blijft?

Over hoe vaak we moeten inzamelen is de voorkeur veel duidelijker. Als er geen containers komen, ziet slechts 27% van de mensen het zitten om naar elke vier weken te gaan. Als er wel containers komen, is er wel een meerderheid voor vierwekelijks inzamelen: dan vindt 63% eens per vier weken inzamelen genoeg.

Besluit college: geen papiercontainers

Het adviesrapport kijkt ook naar de mening van Blink, die aangeeft dat containers efficiënter zijn en beter voor de vuilnismannen. WoCom geeft juist aan dat mensen in kleine woningen in de problemen komen door ruimtegebrek. Uiteindelijk vonden we het belangrijkste argument dat er voor een verandering genoeg draagvlak en enthousiasme moet zijn. We moeten het immers met zijn allen gaan betalen en uitvoeren. Nu is maar 51% voorstander van de containers, dat vinden we niet genoeg om het uit te gaan voeren. We kiezen ook niet voor een mix tussen huizen met en zonder container, want dan wordt de inzameling veel duurder. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om géén containers in te voeren. Een duidelijke meerderheid van de mensen wil dat er elke twee weken ingezameld blijft worden, dus dat houden we zoals het nu is. 

Het was heel fijn om de betrokkenheid van zoveel inwoners te kunnen zien, en zo de juiste keuze te kunnen maken. Nogmaals bedankt voor uw bijdrage! Via deze link kunt u het adviesrapport bekijken: PDFadviesrapport papiercontainers

PDFRaadsinformatiebrief onderzoek papiercontainers