Uitnodiging: denk mee over duurzame energie opwekken in Laarbeek

10 september 2020

Elke gemeente gaat aan de slag met het besparen en opwekken van energie en het verminderen van aardgas. Na het verschijnen van de Regionale Energie Strategie en het landelijke Klimaatakkoord, is nu namelijk de gemeente aan zet.

Wij willen graag de inwoners aan het woord laten! De gemeente nodigt u van harte uit om samen na te denken over de energietransitie. Zo kunnen we sturen op wat Laarbeek nou écht belangrijk vindt.

 

Hiervoor organiseren we de komende tijd bijeenkomsten, online sessies, en een enquête.

We nodigen u uit voor de startbijeenkomst, die specifiek gaat over het grootschalig opwekken van stroom. U kunt kiezen tussen 14 september van 15.30 tot 17.00 uur en 23 september van 19.00 tot 20.30 uur. Vanwege corona vragen we u om u aan te melden via een e-mail naar maaike.vd.zwaluw@laarbeek.nl. Bij te veel aanmeldingen organiseren we natuurlijk een of meer extra bijeenkomsten. Ook als u op de hoogte gehouden wilt worden over andere (digitale) bijeenkomsten, meldt u zich daar aan. 

 

Samen gaan we in Laarbeek voor Duurzaam!