Verbod parkeren caravans en soortgelijke voertuigen voor een periode langer dan 3 dagen binnen de bebouwde kom

30 juli 2020

Op 14 juli 2020 heeft de burgemeester wegen aangewezen waar het verboden is om een voertuig dat voor recreatie is bestemd, of voor andere dan voor verkeersdoeleinden wordt gebruikt, langer dan drie dagen te plaatsen of te hebben, met een minimale tussentijd van zeven dagen. Het gaat dan om voertuigen zoals campers en caravans. Het verbod geldt voor alle wegen binnen de bebouwde kom van Aarle-Rixtel, Beek en Donk, Lieshout en Mariahout.

De laatste jaren is de parkeerdruk binnen de bebouwde kom toegenomen. Met het oog op een eerlijke verdeling van de beschikbare parkeerruimte, is het niet wenselijk dat campers, caravans en soortgelijke voertuigen voor een periode langer dan 3 dagen geparkeerd staan binnen de bebouwde kom.

Het aanwijzingsbesluit is bekendgemaakt in het Gemeenteblad, nr. 2020, 188749. Op 23 juli 2020 is het aanwijzingsbesluit in werking getreden.