Verbod te koop aanbieden van voertuigen binnen de bebouwde kom

30 juli 2020

Op 14 juli 2020 heeft de burgemeester de wegen in de bebouwde kom van Aarle-Rixtel, Beek en Donk, Lieshout en Mariahout aangewezen als wegen waar het verboden is om een voertuig te parkeren met het kennelijke doel het te koop aan te bieden of te verhandelen.

Het te koop aanbieden van auto’s op wegen binnen de bebouwde kom is niet wenselijk. De parkeerdruk binnen de bebouwde kom is de laatste jaren toegenomen. Ook kan het parkeren van voertuigen met verkoopborden of andere opvallende markeringen leiden tot verkeersonveilige situaties, omdat de aandacht van weggebruikers wordt afgeleid. Tot slot werkt het ontsierend op de omgeving. Om deze redenen heeft de burgemeester het verbod ingesteld op het te koop aanbieden van voertuigen voor de wegen binnen de bebouwde kom van de kernen.

Het aanwijzingsbesluit is bekendgemaakt in het Gemeenteblad, nr. 2020-188747. Op 23 juli 2020 is het aanwijzingsbesluit in werking getreden.