Voor wie vraag jij de mantelzorgwaardering aan?

12 juli 2022

Waar zouden we zijn zonder mantelzorgers? Precies, mantelzorgers zijn onmisbaar in onze samenleving! Ieder jaar rond 10 november zetten we onze mantelzorgers dan ook extra in het zonnetje. Dit doen we met de ‘mantelzorgbon’. Met deze bon kunnen mantelzorgers iets leuks kopen voor zichzelf bij lokale winkels, of ergens lekker gaan eten. Je kunt de mantelzorgbon aanvragen vanaf 1 augustus t/m 15 oktober. Heb jij nog een bon liggen van vorig jaar? Deze is nog geldig tot 31 oktober 2022. 

Wanneer ben je mantelzorger?

Je bent mantelzorger als je hulp biedt aan iemand in jouw omgeving. Niet omdat je een zorgverlenend beroep hebt, maar omdat je een (sociale) relatie met die persoon hebt.
Zoals met een familielid, vriend of buren. Mantelzorg is meestal voor langere tijd en kan veel zijn. Door deze hulp kan de ander zich redden, thuis blijven wonen en meedoen met de omgeving. De hulp gaat verder dan vrijwilligerswerk of de hulp die je aan elkaar geeft in een gezin.

Wanneer komt je aanmerking voor de waardering?

Als jij mantelzorger bent en minimaal 18 jaar oud, kom je mogelijk in aanmerking voor de waardering. Jonge mantelzorgers (onder de 18 jaar) krijgen een aparte waardering. Voorwaarde is dat de zorgvrager in de gemeente Laarbeek woont, de mantelzorger mag wel buiten Laarbeek wonen. Zowel de zorgvrager als de mantelzorger kan de mantelzorgbon aanvragen. Dit mogen er per zorgvrager maximaal drie zijn. Als je binnen je eigen gezin met meerdere mantelzorgers voor de zorgvrager zorgt, dan verstrekken we één bon.

Hoe vraag ik de mantelzorgbon aan?

Mantelzorgers of zorgvragers kunnen de mantelzorgwaardering ieder jaar opnieuw aanvragen. Heb je deze eerder aangevraagd, dan moet je dit nu opnieuw doen. De aanvraag kun je doen via onze website vanaf 1 augustus t/m 15 oktober.

Op het inschrijfformulier kun je ook aangeven dat je informatie wilt ontvangen over mantelzorgondersteuning. Dit loopt via Mantelondersteuning LEV Laarbeek. Voor meer informatie over mantelzorgondersteuning kun je terecht bij Nancy Laurensse, bereikbaar via Steunpunt Mantelzorg LEV-Laarbeek , telefoon 0492 328800, e-mail sociaalteamlaarbeek@levgroep.nl.

Kun je je aanmelding niet via de website doen? Vanaf 1 augustus kun je een inschrijfformulier ophalen bij de receptie van het gemeentehuis (tijdens de normale openingstijden), bij een van de Huiskamers in onze gemeente of bij MFC De Dreef. Meer informatie over de huiskamers kun je hier vinden.

De formulieren moeten uiterlijk op 15 oktober binnen zijn bij de gemeente Laarbeek.

Let op: de mantelzorgbon van 2021 is nog geldig tot 31 oktober 2022. Vergeet u deze niet te besteden voor een waardering aan uzelf.