Voornemen uitschrijving persoon

10 september 2020

Uit onderzoek blijkt dat onderstaande persoon niet meer woont op het adres waar die in de Basisregistratie Personen (BRP) staat ingeschreven.
Het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om nieuwe gegevens van verblijf en adres op te nemen volgens de procedure ‘Vertrek uit Nederland’. Dat houdt in dat deze persoon voor de gemeente (administratief gezien) verblijft op een onbekend adres en formeel niet meer in Nederland woont. Het gevolg hiervan is dat deze persoon geen beroep meer kan doen op sociale voorzieningen in Nederland en geen officiële documenten (bijvoorbeeld paspoort, rijbewijs, identiteitskaart en dergelijke) kan aanvragen.

 

Staat uw naam hieronder of weet u waar onderstaande persoon verblijft? Neem dan contact op met de gemeente Laarbeek via telefoonnummer 0492 469 700 of stuur een e-mail naar gemeente@laarbeek.nl. Als de gemeente uiterlijk op 30-09-2020 geen reactie heeft ontvangen, wordt deze persoon uitgeschreven naar ‘Vertrek uit Nederland‘.

 

                     Naam                             Geboortedatum             Geboorteplaats

                     B.L. Majrowski                 10 juni 2002                    Grudziądz, Polen