Wethouders en WoCom in gesprek met inwoners over woonbehoefte

05 augustus 2021

Burgemeester en wethouders zijn bezig met het opstellen van een nieuwe woonvisie voor de jaren 2022 tot en met 2026. In die woonvisie wordt aangegeven hoe het college tegemoet wil komen aan de verschillende woonwensen in de gemeente op korte en op langere termijn. Daarvoor is het belangrijk op te halen wat de woonwensen en behoeften zijn. Hierover gaan wethouders en medewerkers van WoCom in gesprek met inwoners en wil u daarvoor ontvangen in een van de vier kernen.

Wilt u ook meepraten, dan nodigen wij u van harte uit. Speciaal doen wij hierbij een oproep aan jongeren om ook hun stem te laten horen: hoe zou jij over 4-5 jaar willen wonen?
U bent van harte welkom  op een van onderstaande locaties en tijdstippen.

6  september         De Dreef in Aarle-Rixtel                              aanvang 19.30 uur

15 september        Buurthuis Mariahout                                    aanvang 19.30 uur

23 september        Ontmoetingscentrum Beek en Donk           aanvang 19.30 uur

29 september        Dorpshuis Lieshout                                      aanvang 19.30 uur