Zeven Koninklijke onderscheidingen in Laarbeek

26 april 2021

De Koninklijke lintjesregen kent ook dit jaar weer een mooi aantal gedecoreerden in Laarbeek. Op maandag 26 april reikt burgemeester Frank van der Meijden aan zeven inwoners van Laarbeek een Koninklijke onderscheiding uit namens de Koning. De onderscheiding wordt in de buitenlucht en in een klein gezelschap uitgereikt, passend binnen de RIVM-mogelijkheden op
26 april.
De gedecoreerden worden allen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De jongste gedecoreerde is 62 jaar en de oudste 77 jaar. Het feestelijke gezelschap bestaat uit drie dames en vier heren. Twee gedecoreerden komen uit Mariahout, twee uit Lieshout en drie uit
Aarle-Rixtel.

Mariahout
Mevrouw M.A.M.A. (Maria) Gilsing-Koopmans uit Mariahout, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Maria Gilsing-Koopmans is geen onbekende in Mariahout al treedt zij niet direct op de voorgrond. Zij zet zich al ruim 40 jaar in voor de leefbaarheid van de gemeenschap. Zo is ze koster in de kerk en was ze in het verleden betrokken bij de voorbereiding van de gezinsvieringen. Ook was ze bestuurslid van de Zonnebloem en lid van de jeugdcommissie van C.V. De Heikneuters. Op dit moment is ze als vrijwilliger betrokken bij Zorg om het Dorp Mariahout, is ze gastvrouw bij Voetbalvereniging Mariahout en zit ze in het bestuur van de KBO Mariahout.

De heer F.M. (Frans) Daniëls uit Mariahout, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Frans Daniels is hét gezicht van de speeltuin in de Oranjebuurt in Mariahout. Daar is hij al sinds 1970 onafgebroken de vaste timmerman en toezichthouder. Sinds de speeltuin in 2018 onder verantwoordelijkheid kwam van Zorg Om het Dorp Mariahout, is Frans Daniëls voorzitter van de werkgroep speeltuin. Daarnaast gaf hij vele jaren zijn organisatorische- en kluskwaliteiten aan Korfbalvereniging Flamingo’s. Je mag wel zeggen dat hij een organisatorische- of uitvoerende hand had in alle bouwwerken die er de laatste 20 jaar in Mariahout zijn verschenen. Zo zette hij zich in voor de restauratie van de Mariagrot, knapte de speeltuin en rolschaatsbaan op en realiseerde de toiletvoorziening bij de jeu de boulesbaan. Ook werkte hij mee aan het opknappen van het openluchttheater, waar hij zich op dit moment nog inzet als parkeerwacht. Als vrijwilliger van Zorg om het dorp Mariahout zit hij in de roekenploeg en in diverse overleggroepen. Ondanks zijn gevorderde leeftijd zet hij zich nog steeds met hart en ziel in voor Mariahout.

Lieshout
Mevrouw M.J.M. (Marianne) Arends-Fransen uit Lieshout, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Een zeer waardevolle en actieve vrijwilliger voor Lieshout, zo kun je Marianne Arends-Fransen wel noemen. Zij was een van de medeoprichters van Badmintonclub Lieshout, die volgend jaar 50 jaar bestaat. Ze was er bestuurslid, scheidsrechter en gaf trainingen. Op dit moment is zij nog lid van de commissie clubshirts. Ook was ze vanaf het ontstaan van de Korfbalvereniging Spirit actief voor deze vereniging. Gedurende zes jaar was zij er voorzitter maar ze zette zich bijvoorbeeld ook vele jaren in als kampleider en scheidsrechter, tot de vereniging werd opgeheven. Haar inzet als vrijwilliger voor Lieshout is breder dan de genoemde sportverenigingen. Zo zet zij zich op dit moment ook nog in voor de KVL Lieshout, de KBO Lieshout en is ze betrokken bij de koffieochtenden van LEV Laarbeek. Daarnaast heeft ze ook nog de energie om vele uren per week mantelzorger te zijn voor haar zus en schoonzus die thuis ondersteuning nodig hebben.

De heer P.J.A.J. (Piërre) Steegs uit Lieshout, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Piërre Steegs zet zich al ruim 40 jaar in voor de jeugd en sporters van Lieshout. Mensen uit Lieshout kennen hem vooral van de wielersport, waar hij zich vanaf 1978 tot nu jaarlijks inzet voor de organisatie van de wielerjeugd-vijfdaagse. Ook is hij al 37 jaar actief bij supportersclub de Laarbeekse Wielrenners. Sinds hij er in 2015 bestuurslid werd, zet hij zich in voor de organisatie van de jaarlijkse jeugdtoernooien en veldritten en de landelijke kampioenschappen voor de jeugd. In het verleden ging hij maar liefst 25 jaar mee als organisator en begeleider van schoolverlaterskampen van De Sprankel en was hij zes jaar bestuurslid van het Oranjecomité Lieshout. Eerder nog was hij in de jaren ’70 en ’80 bestuurslid en leider bij Jong Nederland.

Aarle-Rixtel
De heer R.M.J. (René) van Luytelaar uit Aarle-Rixtel, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Veel mensen kennen René van Luytelaar als artiest en medeoprichter van cabaretgroep Striepke Veur uit Helmond. De groep zorgde jarenlang voor een gezellige noot tijdens carnaval. Een deel van de optredens was onbezoldigd. Via vele andere vrijwilligersactiviteiten laat de decorandus zien dat hij zich jarenlang actief heeft inzet voor de samenleving van Helmond. Zo was hij 18 jaar bestuurslid van C.V. De Keiebijters in Helmond, waarbij hij zich vooral inzette voor jeugdactivteiten. Ook was hij gedurende acht jaar voorzitter van het Oranje comité Helmond. Hij was ook nog vier jaar raadslid in Helmond. In zijn vier jaar als bestuurslid en interimvoorzitter van de Wilhelminaschool in Helmond loste hij een moeilijke bestuurskwestie op. Ook was hij enkele jaren bestuurslid en voorzitter van Stichting Samenloop voor Hoop in Helmond.

Mevrouw C.H. (Toos) Roijackers-van Leuken uit Aarle-Rixtel, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Toos Roijackers-van Leuken is een bekende verschijning binnen de Helmondse Reddingsbrigade De Reddingsklos. Zij zet zich daar al sinds 1988 met een kleine onderbreking in. Ze was er negen jaar bestuurslid, was verantwoordelijk voor de activiteitencommissie, gaf zwemles en leidde instructeurs op. Op dit moment is ze nog lid van de commissie die sociale activiteiten organiseert. Ook was ze ruim tien jaar vrijwilliger en bestuurslid van de Gehandicaptenvereniging Laarbeek en net zo lang was ze secretaris van Zangvereniging Euphonia. Daarnaast was ze jarenlang mantelzorger voor haar moeder en was ze enkele jaren vrijwilliger bij het zorgcomplex Mariëngaarde in Aarle-Rixtel.

De heer L.J. (Leo) Kivits  uit Aarle-Rixtel, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

‘Karaktervol en een goed voorbeeld’, dat kenschetste de inzet van Leo Kivits in zijn functie als programmadirecteur en kerndocent bij het Erasmus Food Mangement Institute (EFMI). Dat deed hij naast zijn functie als directeur van de levensmiddelentak bij het Kruidvat-concern. Voor het EFMI hield hij de ontwikkelingen in de levensmiddelenbranche goed in de gaten en zorgde voor een goede balans tussen theorie- en praktijkonderwijs. Zelf na zijn pensionering heeft hij zich nog jarenlang en onvermoeibaar ingezet als docent. Zijn Koninklijke onderscheiding is mede te danken aan zijn inzet als vrijwilliger op een breed terrein. In zijn spaarzame vrije tijd was hij gedurende 27 jaar voorzitter van gymvereniging Cialfo, drukte hij een belangrijke stempel op de Keijologische Hogeskool in Helmond en was hij voorzitter van Rotary Quartier Peelland. Op dit moment is hij nog bestuurslid van Inloophuis de Cirkel en in die functie maakte hij de organisatie financieel gezond voor de toekomst.