Vijfpartijenakkoord Raadsprogramma 2018-2022

Installatie raadsbrede coalitie en presentatie onderhandelaarsakkoord
Op 17 mei 2018 zijn tijdens de raadsvergadering onze vijf wethouders geïnstalleerd voor deze nieuwe bestuursperiode. Een bestuurlijk vernieuwend college, waarbij heel nadrukkelijk gekozen wordt voor een raadsbreed gedragen collegiaal bestuur.

Nieuw college van burgemeester en wethouders
Het nieuwe college bestaat uit de burgemeester en 5 wethouders. De portefeuilleverdeling is als volgt:

  • Financiën en beheer, Ria van der Zanden (Partij Nieuw Laarbeek),
  • Jeugd en projecten, Joan Briels (De Werkgroep),
  • Ruimte en economische zaken, Tonny Meulensteen (CDA),
  • Inwonerparticipatie, Monika Slaets (Algemeen Belang Laarbeek),
  • Werk en inkomen, Greet Buter (PvdA),

burgemeester Frank van der Meijden behoudt de wettelijke taken.

Onderhandelaarsakkoord
Daarnaast is ook het onderhandelaarsakkoord gepresenteerd, dat dient als opmaat naar een raadsprogramma. Laarbeek gaat de komende periode namelijk niet alleen voor een vernieuwing van de bestuursvorm, maar óók voor een raadsbreed gedragen inhoudelijk programma. Bij de totstandkoming daarvan zijn niet de individuele speerpunten van partijen leidend geweest, maar juist die zaken die verbinden: vanuit de vaste overtuiging dat deze tijd niet vraagt om polarisatie, maar om samenwerking. Het akkoord hun u hieronder downloaden. Op 7 juni wordt het stuk behandeld in de raadsvergadering.

PDFVijfpartijenakkoord Raadsprogramma 2018-2022 Laarbeek