Opvang Oekraïners in Brukelum-school

06 januari 2023
Nieuws Oekraïne

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om vanuit menselijk, humanitair oogpunt een bijdrage te leveren in de tijdelijke opvang van ongeveer 35 ontheemde Oekraïners in de Brukelumschool in Aarle-Rixtel.
De gemeente heeft een taakstelling voor het huisvesten van 85 personen. Inmiddels worden er ongeveer 50 personen opgevangen in het missieklooster Heilig Bloed in Aarle-Rixtel en in het Parochiehuis in Mariahout. De Brukelumschool biedt een uitgelezen mogelijkheid om tijdelijk het tekort aan onderkomen voor Oekraïners op te lossen. 

Het is niet mogelijk om exact te bepalen hoe lang we een taak hebben in de opvang van ontheemde Oekraïners. Afhankelijk van planontwikkeling op de locatie van de Brukelumschool,  de duur van de oorlog en de wederopbouw, achten wij een periode van 2 tot 4 jaar reëel. 
In de toekomst worden woningen gebouwd op deze locatie. Tot die plannen concreet zijn, wordt het gebouw tijdelijk als woonruimte verhuurd.

Afspraken toewijzing

In de Brukelumschool zijn 9 lokalen beschikbaar voor de huisvesting van Oekraïners. 

In overleg met het ‘makelaarskantoor’ in Eindhoven (verantwoordelijk voor de verdeling van Oekraïners die zich als vluchtelingen in de regio melden) is kenbaar gemaakt, dat kleine gezinssamenstellingen of 3-5 verwante personen per lokaal tot de meest ideale toewijzing zal leiden. Alleenstaande personen zijn niet geschikt om in deze locatie te huisvesten in verband met de omvang van de leefruimte per lokaal. 

Uitvoering werkzaamheden aanpassing gebouw

Om de lokalen geschikt te maken voor bewoning, zijn enkele aanpassingen aan het gebouw nodig. Een aannemer start daarmee na 23 januari. De uitvoering vindt plaats in 3 fasen en alleen in het gebouw om overlast voor omwonenden zo veel als mogelijk te beperken. Per fase is een doorlooptijd van 3 tot 5 weken voorzien.

Vrijwilligers nodig

De toekomstig bewoners krijgen ondersteuning van de stichting LEV in hun perspectief en mogelijkheden binnen de gastvrijheid van de Laarbeekse samenleving. Tevens wordt nagedacht over zinvolle en recreatieve dagbesteding. Daarvoor zijn vrijwilligers nodig. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij de LEV-groep. Bij de eerdere opvang van vluchtelingen in Het Anker was daar veel belangstelling voor. 

Informatiebijeenkomst MFC De Dreef

Op maandag 16 januari 2023 is er een informatieavond gepland. Buurtbewoners en betrokkenen zijn van harte welkom in het Multifunctioneel Centrum De Dreef, De Duivenakker 76, 5735 JB Aarle-Rixtel. De avond start om 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur. Graag aanmelden via het Inschrijfformulier bijeenkomst Brukelum.

Contact

Telefoon: 0492 469 700

E-mail: gemeente@laarbeek.nl 

Bezoekadres:

Koppelstraat 37 
5741 GA Beek en Donk

Postadres:

Postbus 190
5740 AD Beek en Donk

Openingstijden 

Maandag, dinsdag, donderdag: 9.00 tot 17.00 uur
Woensdag: 9.00 tot 19.30 uur
Vrijdag: 9.00 tot 12.30 uur

 

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Laarbeek