Jeugd en onderwijs

Vergoeding huisvesting onderwijs

Schoolbesturen in het primair, voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs kunnen bij de gemeente een verzoek indienen voor de bekostiging van huisvestingsvoorzieningen zoals genoemd in de gemeentelijke huisvestingsverordening.

Lees meer

Jeugdgezondheidszorg

De gemeente zorgt voor de uitvoering van de (preventieve) gezondheidszorg voor alle kinderen en jeugdigen van 0 tot en met 19 jaar.

Lees meer

Leerplicht, bijzonder verlof of vrijstelling

Kinderen die leerplichtig zijn, moeten naar school. Gaat uw kind zonder goede redenen niet naar school? Dan is er sprake van ongeoorloofd verzuim. Soms kunt u, als ouders of verzorgers van het kind, extra (vakantie)verlof vragen.

Lees meer

Leerlingenvervoer aanvraag

Kan uw kind niet lopend of fietsend naar school vanwege de afstand of een handicap? Dan komt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een bijdrage in de kosten van leerlingenvervoer. 

Lees meer