Jeugd en onderwijs

Vergoeding huisvesting onderwijs

Schoolbesturen in het primair, voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs kunnen bij de gemeente een verzoek indienen voor de bekostiging van huisvestingsvoorzieningen zoals genoemd in de gemeentelijke huisvestingsverordening.

Lees meer

Jeugdgezondheidszorg

De gemeente zorgt voor de uitvoering van de (preventieve) gezondheidszorg voor alle kinderen en jeugdigen van 0 tot en met 19 jaar.

Lees meer

Leerplicht, bijzonder verlof of vrijstelling

Kinderen die leerplichtig zijn, moeten naar school. Gaat uw kind zonder goede redenen niet naar school dan is er sprake van ongeoorloofd verzuim. Onder bepaalde condities kunt u, als ouders of verzorgers van het kind, extra (vakantie)verlof vragen

Lees meer

Leerlingenvervoer aanvraag

Wanneer uw kind niet lopend of fietsend naar school kan vanwege de afstand of een handicap, komt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een bijdrage in de kosten van leerlingenvervoer. De gemeente vergoedt de vervoerskosten van een kind

Lees meer