default iconParticipatie & de Omgevingswet

Participatie is een belangrijke pijler onder de Omgevingswet. Door vroegtijdig met elkaar in gesprek te gaan komen verschillende perspectieven, kennis en creativiteit snel op tafel. Zo kan participatie zorgen voor meer draagvlak, betere besluiten en tijdwinst.

Participatiebeleid

Goed nieuws, het participatiebeleid is vastgesteld! In de gemeente Laarbeek hechten we veel waarde aan het betrekken van belanghebbende partijen zoals inwoners, bedrijven, (maatschappelijke) organisaties met visies, meningen, wensen, ideeën en belangen. Hoe we dat doen, hebben we opgenomen in ons participatiebeleid. Hierin zijn de kaders vastgesteld waarin wordt aangegeven hoe we met participatie omgaan. Benieuwd naar hoe de gemeente Laarbeek haar inwoners betrekt bij plannen en projecten in de fysieke leefomgeving? 

Bekijk dan hier het participatiebeleid

Voor het opstellen van het participatiebeleid hebben we ook input opgehaald bij onze inwoners. Via een vragenlijst hebben inwoners aangegeven wat zij verwachten van de gemeente Laarbeek op het gebied van participatie en hoe zij betrokken willen worden bij plannen van de gemeente.

Bekijk hier de resultaten van deze vragenlijst

Handreiking Omgevingsdialoog

Ga je aan de slag met het realiseren van een nieuwe woning, het aanleggen van een zonneveld of een andere ruimtelijke ontwikkeling in jouw omgeving? Dan heb je niet alleen met de gemeente Laarbeek te maken, maar ook met je buurtgenoten en andere belanghebbende partijen. Dit is een goede ontwikkeling, want plannen maak je niet alleen.

Het betrekken van je omgeving bij een eigen initiatief noemen we de omgevingsdialoog. Hiermee zorg je ervoor dat je vroegtijdig ideeën, verbetervoorstellen en eventuele bezwaren op tafel krijgt. Door deze ideeën en bezwaren vooraf met elkaar te bespreken kun je jouw initiatief verbeteren en is er meer kans op draagvlak.

De gemeente Laarbeek is het eerste aanspreekpunt voor initiatiefnemers met plannen voor de fysieke leefomgeving en neemt een ondersteunende rol in bij initiatiefaanvragen van inwoners. Denk hierbij aan informatievoorziening, meedenken over plannen en het proces begeleiden. De gemeente geeft de kaders en de inwoners geven invulling aan het initiatief en zijn vrij om keuzes te maken.

Heeft u zelf een initiatief in de fysieke leefomgeving? In de meeste gevallen raden wij u dan aan om het gesprek met uw omgeving te voeren; de omgevingsdialoog. Met de Handreiking Omgevingsdialoog Gemeente Laarbeek kunt u in één oogopslag zien hoe u een omgevingsdialoog organiseert en wat wij daar belangrijk aan vinden. Heeft u nog vragen over de omgevingsdialoog? Neem dan contact op met de gemeente. 

Contact

Telefoon: 0492 469 700

E-mail: gemeente@laarbeek.nl 

Bezoekadres:

Koppelstraat 37 
5741 GA Beek en Donk

Postadres:

Postbus 190
5740 AD Beek en Donk

Openingstijden 

Maandag, dinsdag, donderdag: 9.00 tot 17.00 uur
Woensdag: 9.00 tot 19.30 uur
Vrijdag: 9.00 tot 12.30 uur

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Laarbeek