Paspoort, rijbewijs en uittreksels

Paspoort

U heeft de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u een Nederlands paspoort aanvragen. Vanaf 14 jaar is iedereen in Nederland verplicht zich te kunnen legitimeren. U gebruikt een paspoort om te laten zien wie u bent. paspoort is ook een reisdocument

Lees meer

Rijbewijs

U bent geslaagd voor uw eerste rijbewijs of voor een nieuwe categorie? Uw rijbewijs verloopt bijna? Vraag uw nieuwe rijbewijs op tijd aan. U doet dit in de gemeente waar u staat ingeschreven.

Lees meer

Identiteitskaart

U heeft de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u een Nederlandse identiteitskaart aanvragen. Vanaf 14 jaar is iedereen in Nederland verplicht zich te kunnen legitimeren. U gebruikt een identiteitskaart om te laten zien wie u bent. Een

Lees meer

Verklaring omtrent het gedrag

Sommige beroepen kunt u alleen uitoefenen als u een verklaring omtrent het gedrag (VOG) hebt. Deze verklaring wordt afgegeven door de minister van Veiligheid en Justitie. Hieruit blijkt dat uw gedrag geen belemmering is voor het uitoefenen van een

Lees meer

Uittreksel Basisregistratie personen (BRP)

U heeft een bewijs nodig waaruit blijkt dat u in de gemeente Laarbeek bent ingeschreven? Instanties kunnen u om deze informatie vragen. U vraagt dan een Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Op dit uittreksel BRP staan onder andere uw naam, geboortedatum, geboorteplaats en huidige adres. Het kan ook zijn dat het nodig is dat er andere gegevens op staan. Geeft u daarom duidelijk aan waarvoor u het uittreksel nodig heeft.

 

Lees meer