Aangifte van overlijden

Als er iemand is overleden moet er aangifte van overlijden worden gedaan in de gemeente waarin de persoon is overleden. Meestal doet de begrafenisondernemer dit namens de nabestaanden. Maar u kunt ook zelf aangifte doen. Doe dit voor dat de begrafenis of crematie plaatsvindt.

Hoe regelt u het
U regelt zelf de aangifte van overlijden?
Een afspraak maken is niet nodig. Tijdens openingstijden van onze publieksbalie.

De begrafenisondernemer regelt de aangifte van overlijden

  • De aangifte van overlijden kan online geregeld worden door in te loggen met e-Herkenning
  • De aangifte van overlijden kan door de begrafenisondernemer gemaild worden naar postbevolking@laarbeek.nl.

Wat u nodig heeft
Om aangifte te doen van iemands overlijden heeft u het volgende nodig.

  • Uw geldige legitimatiebewijs.
  • De originele verklaring van overlijden van de arts of gemeentelijke  lijkschouwer.
  • B-envelop (envelop voor CBS met daarin een geneeskundige verklaring over de doodsoorzaak).
  • Bij een onnatuurlijke doodsoorzaak; verklaring van geen bezwaar crematie/begrafenis, afgegeven door de Officier van Justitie.
  • Als uitstel van crematie/begrafenis nodig is; verklaring van geen bezwaar, afgegeven door een dokter.
  • Als er een sectie moet plaatsvinden; verlof tot ontleding, afgegeven door de burgemeester.
  • Heeft de overledene zijn/haar lichaam beschikbaar gesteld voor de wetenschap? Dan is een codicil/wilsbeschikking van overledene nodig. Hieruit moet blijken dat de overledene zijn of haar lichaam ter beschikking van de wetenschap heeft gesteld.
  • Eventueel het trouwboekje om het overlijden in vast te leggen.

Wat kost het
Aan de aangifte van overlijden zijn geen kosten verbonden.
Een uittreksel van de overlijdensakte kost € 13,40

Wat u moet weten
U mag de overledene niet eerder dan 36 uur en niet later dan 6 werkdagen na overlijden begraven of cremeren.

Wilt u de overledene eerder begraven of cremeren?
Dan heeft u toestemming van de Officier van Justitie en van de burgemeester nodig.

Wilt u de overledene later begraven of cremeren?
Dan heeft u alleen toestemming van de burgemeester nodig.

Overlijden in het buitenland
Is er iemand in uw omgeving tijdens een bezoek aan het buitenland overleden? Medewerkers van de ambassade, het consulaat of het ministerie van Buitenlandse Zaken kunnen u helpen.

U moet het overlijden ook melden bij de gemeente waar de overledene woonde. U heeft hiervoor een overlijdensakte nodig. Soms moet de akte een apostille of legalisatie hebben. Dit geeft aan dat het document echt is. Voor meer informatie kijkt u op de website van de Rijksoverheid.

Vragen?
Wij helpen u graag. Neemt u tijdens kantooruren contact op met ons Klant Contact Centrum 0492 469 700