Aansprakelijk stellen van de gemeente

Aansprakelijkstelling

Heeft u schade opgelopen? Mogelijk als gevolg van gebreken aan de openbare weg, openbaar groen, gemeentelijke werkzaamheden of door voertuigen van de gemeente? Dan kunt u de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen. De gemeente is wellicht aansprakelijk als u kunt bewijzen dat de gemeente niet voldaan heeft aan haar wettelijke plicht, inspanningsplicht of zorgplicht. De gemeente zal uw aansprakelijkstelling vervolgens (laten) beoordelen. Aan het aansprakelijk stellen van de gemeente zijn geen kosten verbonden.

Mocht u het niet eens zijn met het oordeel van de gemeente of haar verzekeraar dan kunt u een vordering instellen bij de kantonrechter of de burgerlijke rechter (rechtbank). Voor het instellen van een vordering bij de kantonrechter of de burgerlijke rechter betaalt u griffierechten.

Indieningsvereisten

Bent u van mening dat de gemeente verantwoordelijk is voor de geleden schade? Dan kunt u de gemeente schriftelijk of per e-mail aansprakelijk stellen via Gemeente Laarbeek, Postbus 190, 5740 AD Beek en Donk of gemeente@laarbeek.nl .

Indieningsvereisten:

Om de aansprakelijkstelling te kunnen (laten) beoordelen zijn de volgende gegevens nodig:

 • Uw persoonlijke gegevens:
  * naam
  * adres
  * postcode
  * woonplaats
  * bankrekeningnummer
  * telefoonnummer / mobiel nummer
  * e-mail adres
 • Datum van het ongeval / het incident;
 • Tijdstip van het ongeval / het incident;
 • Exacte locatie van het ongeval / het incident (aangeven op een plattegrond);
 • Foto’s van de locatie;
 • Foto’s van de schade;
 • Een omschrijving van het ongeval / het incident (hoe is het gebeurd?);
 • Informatie over de schade (waaruit bestaat de schade, de hoogte van de schade, facturen, offertes etc.).

Daarnaast dienen de volgende vragen te worden beantwoord:

 • Waarom bent u van mening dat de gemeente aansprakelijk is voor de schade?
 • Zijn er getuigen van het ongeval / het incident en heeft u daarvan een verklaring?
 • Is er een proces-verbaal opgemaakt door de politie? Zo ja, dan graag een afschrift daarvan overleggen.
 • Waren er (andere) omstandigheden die mogelijk van invloed zijn geweest op het ongeval / het incident (beperkt zicht, gladheid, invloed andere verkeersdeelnemers et cetera)?