Aansprakelijk stellen van de gemeente

Aan het aansprakelijk stellen van de gemeente zijn geen kosten verbonden. Voor het instellen van een vordering bij de rechtbank betaalt u de kosten van een advocaat in beginsel zelf.

De gemeente is aansprakelijk voor schade door gemeentelijk nalaten, maar ook voor schade die ontstaat uit gemeentelijk (onzorgvuldig) handelen. U kunt hierbij denken aan ongelukken en/of beschadigingen die zijn veroorzaakt met gemeentelijke voertuigen. Ook als de gemeente niet of niet voldoende waarschuwt voor gemeentelijke werkzaamheden moet zij de schade die door die werkzaamheden ontstaat vergoeden.

Om de gemeente aansprakelijk te stellen dient u een claim in bij de gemeente. Dit doet u als volgt:

 • U stuurt een brief naar de gemeente met waarin u de door u opgelopen schade omschrijft. Voeg hiervan bewijs toe.
 • U moet ook aangeven waarom u de gemeente aansprakelijk stelt voor uw schade.
 • De gemeente beoordeelt in eerste instantie uw claim.
 • De gemeente kan gebruik maken van haar aansprakelijkheidsverzekering die de aansprakelijkstelling in behandeling neemt.
 • Indien naar oordeel van de gemeente sprake is van schade door gemeentelijk optreden of nalaten, dan worden uw kosten vergoed.
 • Wijst de gemeente (in overleg met de verzekeraar) de claim af, dan kunt u een vordering tot schadevergoeding indienen bij de burgerlijke rechter (rechtbank). Hiervoor zult u een advocaat moeten benaderen.
Vermeld zoveel mogelijk van onderstaande gegevens bij uw claim:
 • uw adres, contactgegevens en bankrekeningnummer
 • omschrijving van het voorval, inclusief de plaats, datum en tijd
 • de reden waarom u de gemeente aansprakelijk stelt
 • eventuele getuigenverklaring(en) en waar de getuigen te bereiken zijn
 • foto's van de situatie
 • het werkelijke schadebedrag (met toevoeging van facturen, nota's of offertes voor schadeherstel).
 • proces-verbaal opgemaakt door de politie over de (voertuig)schade
 • bij voertuigschade: een origineel getekend schadeformulier en een expertiserapport van een erkend autoschadebedrijf.

Hebt u schade opgelopen door gebreken aan de openbare weg, openbaar groen, gemeentelijke werkzaamheden of door voertuigen van de gemeente? U kunt de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen. De gemeente is wellicht aansprakelijk als u kunt bewijzen dat de gemeente niet goed gehandeld heeft.