Adoptie

Persoonlijk aanvragen
Om dit product persoonlijk aan te vragen in het gemeentehuis moet u een afspraak maken.
U kunt online een afspraak maken of telefonisch via telefoonnummer 0492 469 700.
U dient een geldig identiteitsbewijs (paspoort, Nederlandse identiteitskaart of rijbewijs) mee te nemen.

Daarnaast zijn nog diverse stukken vereist. Hierover kunt u informatie inwinnen via het hierboven genoemde telefoonnummer.

  • U betaalt de kosten voor uw advocaat en u betaalt een bijdrage voor de rechtspraak (griffierecht).
  • U kunt in aanmerking komen voor een “toevoeging”. Dan neemt de overheid een deel van de kosten voor rechtsbijstand voor haar rekening. U betaalt wel altijd een eigen bijdrage.

Is uw adoptiekind in Nederland aangekomen? U moet het dan binnen 5 werkdagen bij de gemeente melden. Voor dit product (emigratie en vestiging) moet u een afspraak maken
U kunt online een afspraak maken of telefonisch via telefoonnummer 0492 469 700.
U dient een geldig identiteitsbewijs (paspoort, Nederlandse identiteitskaart of rijbewijs) mee te nemen. Daarnaast zijn nog diverse stukken vereist. Hierover kunt u informatie inwinnen via het hierboven genoemde telefoonnummer.

Meer informatie

Adoptie creëert een nieuwe, familierechtelijke betrekking (wettelijke familieband) tussen het kind en de adoptiefouder(s) met alle rechten en plichten van dien. De familieband met de oorspronkelijke ouder(s) houdt op te bestaan.
Een adoptie wordt uitgesproken door de rechter. Het is een procedure bij de rechtbank. U hebt dus altijd de hulp van een advocaat of Bureau Rechtshulp nodig.

Er zijn diverse soorten adoptie:

  • Adoptie van een kind uit Nederland.
  • Eenpersoonsadoptie.
  • Stiefouderadoptie.
  • Adoptie van een kind uit het buitenland.

Nadat de adoptie geldig is geworden (in kracht van gewijsde is gegaan) zal deze verwerkt worden in de registers van de burgerlijke stand en in de gemeentelijke basisadministratie.

Wilt u een kind uit Nederland of het buitenland adopteren? Neem dan contact op met de Stichting Adoptievoorzieningen. Deze organisatie verzorgt de voorlichting op het gebied van adoptie. Zij kan u ook wegwijs maken in de aanvraagprocedure en het verloop van een adoptietraject.