Afgezet gebied betreden

Wilt u een door de gemeente afgezet gebied betreden? Neem dan eerst contact op met de gemeente.

Bij de gemeente kunt u een verzoek tot ontheffing van dit verbod indienen. Ontheffing van dit verbod hangt af van het doel en de aard van het verzoek tot ontheffing en de plaatselijke omstandigheden. 

Indienen verzoek tot ontheffing
U kunt een verzoek indienen gericht aan het college van B&W met de vermelding van de onderstaande gegevens:

  • de reden van uw verzoek;
  • de datum waarop u het gebied wilt betreden;
  • het tijdstip waarop u het gebied wilt betreden;
  • de namen van betrokkenen.