Afval doorzoeken, vergunning

U kunt een aanvraag voor een vergunning indienen bij de gemeente. Bij uw aanvraag moet u een de onderstaande gegevens doorgeven.

  • de reden;
  • de plaats;
  • de datum;
  • de periode;
  • de naam van de verantwoordelijke (instantie).

Wanneer wel?
U kunt een vergunning krijgen voor het doorzoeken van met name grof huisvuil. Hierbij kunt u denken aan: oud ijzer, andere metalen, hout en gebruiksgoederen.

Wanneer niet?
U kunt in de regel geen vergunning krijgen voor het doorzoeken van afval dat in een afvalcontainer of plastic zak is samengebracht.

Wie komt hiervoor in aanmerking?
Een verzoek om het afval te doorzoeken, kan bijvoorbeeld door een recyclingbedrijf worden ingediend voor het doorzoeken van afval op oud metaal. Voor particulieren geldt vaak een expliciet verbod om grof vuil te doorzoeken, dit om het ontstaan van zwerfvuil te voorkomen.

Wetgeving

Als u een bedrijf heeft dat zich bijvoorbeeld richt op recycling van afval, dan kunt u in sommige gemeenten een vergunning krijgen voor het doorzoeken van afval. Het betreft afval van huishoudens dat aan de weg is gezet om te worden opgehaald door een afvalinzamelbedrijf.