Afvalinzameling, grof groen (snoei)afval

Jaarlijks is er voor uw gemak in het voor- en najaar een aparte inzameling van grof groen (snoei)afval. Dit najaar wordt er ingezameld op maandag 29 oktober en dinsdag 30 oktober. De inzameling is kosteloos.

U kunt natuurlijk kijken in de afvalapp wanneer uw wijk aan de beurt is. Heeft u de app niet? Op maandag 29 oktober wordt het grof groen opgehaald in de kern en het buitengebied van Aarle-Rixtel, de kern Lieshout en het buitengebied van Beek en Donk ten oosten van de Zuid-Willemsvaart. Dit deel wordt aangegeven als het gearceerde deel op het kaartje.

Op dinsdag 30 oktober is de rest van Laarbeek (Beek en Donk en Mariahout) aan de beurt, dit is het niet gearceerde deel op de kaart.

Hoe aanleveren
De inzameling begint vroeg, dus zorgt u er voor dat het grof groen afval op tijd, dat wil zeggen vóór 7.30 uur, buiten ligt. Het is noodzakelijk dat het grof groen afval goed hanteerbaar wordt aangeboden. Daarom gelden de volgende voorwaarden.

  • De maximale hoeveelheid is 2 m³.
  • Een pakket mag niet langer en breder zijn dan 0,50 bij 0,50 bij 1,50 meter.
  • Een pakket mag maximaal 20 kilo wegen.
  • Het afval moet gebundeld zijn met minimaal twee stukken touw of band er omheen.
  • Losse takken en dergelijke worden niet meegenomen.
  • Er mag niets worden ingepakt in of met plastic.

Voldoet het grof groen afval niet aan deze voorwaarden dan wordt het niet meegenomen.

Grof groen afval kunt u ook altijd aanbieden bij de milieustraat aan De Stater 2 in Lieshout.