Alcohol schenken, (evenementen)

Bij bijzondere gelegenheden (evenementen) van zeer tijdelijke aard (ten hoogste 12 dagen) is het mogelijk om zonder vergunning maar met ontheffing zwakalcoholhoudende dranken te verstrekken buiten een horecabedrijf. Een ontheffing kunt u online aanvraagformulier Ontheffing artikel 35 van de Drank- Horecawet. aanvragen.

Wanneer aanvragen
Meestal mogen alleen horecazaken met een drank- en horecavergunning bedrijfsmatig alcohol schenken. Alleen bij bijzondere gelegenheden van zeer tijdelijke aard is het, voor een periode van ten hoogste 12 dagen, mogelijk om zonder vergunning maar met ontheffing zwakalcoholhoudende drank te verstrekken buiten een horecabedrijf. Deze ontheffing kan worden aangevraagd voor bijvoorbeeld muziek-, sport- of culturele evenementen. Deze ontheffing geldt alleen voor zwak alcoholische dranken (zoals bier en wijn). Sterke drank mag alleen in horecazaken worden geschonken.

Partijencateraar
Een partijencateraar hoeft voor het schenken van alcoholische dranken tijdens besloten feesten geen drank- en horecavergunning of ontheffing aan te vragen. Mits het feest op een door een opdrachtgever te bepalen locatie plaatsvindt die normaal voor andere activiteiten gebruikt wordt.

Voorwaarden van ontheffing
Iedereen kan de ontheffing aanvragen. U hoeft dus geen horecaondernemer te zijn. De ontheffing wordt afgegeven voor een periode van maximaal 12 aaneengesloten dagen. De ontheffing kan alleen worden verleend als er sprake is van een tijdelijke en bijzondere gelegenheid en de verantwoordelijke persoon voor het schenken van alcohol:

  • minimaal 21 jaar is;
  • van goed gedrag is;
  • niet uit de ouderlijke macht of voogdij is ontzet of onder curatele staat;
  • over een Verklaring Sociale Hygiëne beschikt en geregistreerd staat in het SVH register (www.svh.nl)

Voorschriften
Er worden standaard voorschriften en beperkingen opgenomen in de vergunning. Hiernaast bestaat de mogelijkheid om aanvullende bepalingen toe te voegen.

Leges

Aan dit product zijn kosten verbonden. De actuele leges vindt u in de Legesverordening 2019 (externe link)