Alcohol schenken, ontheffing

Vraag online een ontheffing aan via het aanvraagformulier Ontheffing artikel 35 van de Drank- Horecawet.

Meestal mogen alleen horecazaken met een drank- en horecavergunning bedrijfsmatig alcohol schenken. Alleen bij bijzondere gelegenheden van zeer tijdelijke aard is het, voor een periode van ten hoogste 12 dagen, mogelijk om zonder vergunning maar met ontheffing zwakalcoholhoudende drank te verstrekken buiten een horecabedrijf. Deze ontheffing kan worden aangevraagd voor bijvoorbeeld muziek-, sport- of culturele evenementen. Deze ontheffing geldt alleen voor zwak alcoholische dranken (zoals bier en wijn). Sterke drank mag alleen in horecazaken worden geschonken.

Een partijencateraar hoeft voor het schenken van alcoholische dranken tijdens besloten feesten geen drank- en horecavergunning of ontheffing aan te vragen. Mits het feest op een door een opdrachtgever te bepalen locatie plaatsvindt die normaal voor andere activiteiten gebruikt wordt.

Iedereen kan de ontheffing aanvragen. U hoeft dus geen horecaondernemer te zijn. De ontheffing wordt afgegeven voor een periode van maximaal 12 aaneengesloten dagen. De ontheffing kan alleen worden verleend als er sprake is van een tijdelijke en bijzondere gelegenheid en de verantwoordelijke persoon voor het schenken van alcohol:

  • minimaal 21 jaar is;
  • van goed gedrag is;
  • niet uit de ouderlijke macht of voogdij is ontzet of onder curatele staat;
  • over een Verklaring Sociale Hygiëne beschikt en staat ingeschreven in het SvH register.

De burgemeester kan gelet op artikel 35, vijfde lid van de Drank- en Horecawet voor jaarlijks terugkerende identieke bijzondere gelegenheden van zeer tijdelijke aard, besluiten om één ontheffing te verlenen. Het moet gaan om bijzondere gelegenheden van zeer tijdelijke aard (maximaal 12 aaneengesloten dagen), die identiek zijn en jaarlijks terugkeren. Verder geldt de eis dat de verstrekking van zwakalcoholhoudende drank telkens geschiedt onder onmiddellijke leiding van dezelfde persoon. Te denken valt aan de jaarlijks terugkerende evenementen tijden zoals Oud op Nieuw.

Er worden standaard voorschriften en beperkingen opgenomen in de vergunning. Hiernaast bestaat de mogelijkheid om aanvullende bepalingen toe te voegen.

Meer informatie? Neem dan contact op met ons klantcontactcentrum via 0492 469700.