Asbest

Meld het verwijderen van asbest bij de gemeente
Als u asbest wilt (laten) verwijderen, moet u dit melden bij de gemeente. Dat is zo geregeld in het Bouwbesluit 2012. U moet dit minimaal 4 weken voor aanvang van de asbestverwijdering melden bij de gemeente. Alleen als u als particulier zelf kleine hoeveelheden (maximaal 35 m2 per kadastraal perceel) asbest wilt verwijderen, moet u de melding binnen minimaal vijf werkdagen voor aanvang van de asbestverwijdering doen. U mag alleen bepaalde asbesthoudende materialen zelf verwijderen. In overige gevallen moet dit worden gedaan door een gespecialiseerd bedrijf en geldt deze uitzonderingsregel van 5 werkdagen niet. U moet de melding digitaal doen, via het Omgevingsloket online. Voor het digitaal versturen van uw aanvraag hebt u een DigiD inlogcode nodig. Meer informatie over DigiD vindt u opwww.digid.nl. Dat betekent echter niet dat de melding akkoord is. Dit wordt door de gemeente beoordeeld. Indien de melding akkoord is, ontvangt u daarvan bericht van de gemeente.

Let op: U heeft in de regel dus geen vergunning nodig voor het slopen. Echter, als u aan een monument sloopt kan op grond van de Monumentenwetgeving nog een sloopvergunning nodig zijn. Raadpleeg bij twijfel het tean Wabo van de gemeente Laarbeek.

Als particulier asbest verwijderen
Door particulieren zelf te verwijderen asbesthoudende materialen; meldingstermijn uiterlijk vijf werkdagen voor aanvang sloopwerkzaamheden.

Het zelf verwijderen van geschroefde, asbesthoudende platen,

  • waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn,
  • maar die geen dakleien zijn,
  • afkomstig uit een woning of uit een op het erf hiervan staand bijgebouw, voor zover de woning of het bijgebouw niet voor de uitoefening van een beroep of bedrijf worden gebruikt of bedoeld zijn,
  • tot een maximum van 35 m2 per kadastraal perceel*.

Het zelf verwijderen van asbesthoudende vloertegels of niet-gelijmde, asbesthoudende vloerbedekking,

  • dat afkomstig is uit een woning of uit een op het erf hiervan staand bijgebouw, voor zover de woning of het bijgebouw niet voor de uitoefening van een beroep of bedrijf worden gebruikt of hiervoor bedoeld zijn,
  • tot een maximum van 35 m2 per kadastraal perceel *).

*) Let op de vrijstellingen zijn niet gekoppeld aan een bepaalde periode. Om meerdere keren, bijvoorbeeld jaarlijks, gebruik te kunnen maken van de vrijstelling mag het totaal te verwijderen oppervlakte van alle keren samen het maximum van 35 m2 niet overschrijden. 

Met de toestemming van de gemeente kunt u zelfstandig asbesthoudende materialen in of om uw woning verwijderen. Wel moet u zich houden aan de voorschriften, welke bij de toestemming meegezonden worden. Het kan ook voorkomen dat het asbest door een speciaal bedrijf moet worden verwijderd. Dan gelden er andere regels.

Lever het verpakte asbest gratis in bij de gemeentelijke milieustraat
Nadat u het asbesthoudende materiaal uit uw woning heeft verwijderd en op de juiste manier heeft verpakt, kunt u het verpakte asbesthoudende materiaal op vertoon van uw stortingsbewijs, gratis inleveren bij de gemeentelijke milieustraat (Stater 2, Lieshout). Houd het asbest in ieder geval apart van ander afval. Het is niet toegestaan om het verwijderde asbest bij het gewone vuil op straat te zetten. Daarmee kunt u de gezondheid van andere mensen in gevaar brengen.

Meer informatie over asbestverwijdering vind u:

Wetgeving

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal natuurlijke mineralen, die zijn opgebouwd uit fijne, microscopisch kleine vezels. Losse asbestvezels zijn met het blote oog niet zichtbaar. Asbest is in het verleden veel gebruikt, bijvoorbeeld in gebouwen en woningen, vanwege de goede eigenschappen. Het is sterk, slijtvast en isolerend en bovendien goedkoop. Asbest is bestand tegen logen, zuren en hoge temperaturen. De grote risico's die asbest oplevert voor de gezondheid werden pas later bekend. Asbestvezels kunnen bij inademing diep in de longen doordringen en op termijn ernstige ziektes veroorzaken. Is uw woning gebouwd vóór 1994? Dan is de kans groot dat er asbest in uw woning is verwerkt. Wilt u asbest verwijderen? Doe het dan veilig, voor uzelf en uw omgeving en volg de volgende werkwijze:

Vraag advies bij de gemeente Laarbeek.

  • Meldt het verwijderen van asbest bij de gemeente (kijk gang van zaken).
  • Lever het verpakte asbest gratis in bij de gemeentelijke milieustraat in Lieshout (kijk gang van zaken).
  • Vraag advies bij de gemeente.

Heeft u een vermoeden dat er in of om uw huis materialen zijn waarin asbest is verwerkt en wilt u weten wat u daarmee het beste kunt doen? Neem dan contact op met het team Wabo, gemeente Laarbeek via telefoonnummer 0492 469 700. Hier kunt u ook terecht voor andere vragen over asbest.