Attestatie de vita (internationaal bewijs van in leven zijn)

Een verklaring van in leven zijn die in Nederland gebruikt kan worden kan digitaal worden opgevraagd, maar ook persoonlijk aan de balie. Een attestatie de vita dient altijd persoonlijk aangevraagd te worden. Het is ook niet mogelijk om iemand te machtigen.

Digitaal aanvragen
U kunt dit product aanvragen via het e-formulier BRP, uittreksel, dit is dus alleen mogelijk bij een verklaring van in leven zijn die in Nederland gebruikt kan worden.
U heeft hiervoor uw DigiD inloggegevens nodig.

Persoonlijk aanvragen
Om dit product persoonlijk aan te vragen in het gemeentehuis moet u een afspraak maken.
U kunt online een afspraak maken of telefonisch via telefoonnummer 0492 469 700.
U dient een geldig identiteitsbewijs (paspoort, Nederlandse identiteitskaart of rijbewijs) mee te nemen.

Persoonlijk aanvragen aan het loket door een gemachtigde

  • De gemachtigde moet meerderjarig zijn.
  • U brengt een machtiging mee.
  • U brengt (een kopie van) een geldig identiteitsbewijs van u en uw gemachtigde mee.

Bij de gemeente Laarbeek kunt u inloggen met uw DigiD
DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.

Houdt u de volgende informatie bij de hand:

  • Uw DigiD gebruikersnaam en wachtwoord.
  • Als er kosten aan het product verbonden zijn, heeft u uw inlog- en betalingscodes van uw bank-, girorekening (iDEAL) of uw creditcard (VISA of Master Card) ook nodig.
  • Verklaring van in leven zijn: € 12,00
  • Attestatie de Vita: € 12,80

Meenemen
Bij een aanvraag voor een verklaring van in leven zijn of een attestatie de vita moet uw identiteit worden vastgesteld. Neem uw geldige identiteitsbewijs mee.

Vraagt u de verklaring van in leven zijn aan voor een pensioenfonds, dan moet u dit aantonen met de originele brief van het pensioenfonds waarin hierom wordt gevraagd.

Soms hebt u een bewijs nodig waaruit blijkt dat u in leven bent. Bijvoorbeeld als uw levensverzekeraar of pensioenfonds hierom vraagt.

Er zijn twee bewijzen om dit aan te tonen: een verklaring van in leven zijn en een attestatie de vita. De verklaring van in leven zijn is een uittreksel uit de Wet basisregistratie personen (BRP) dat alleen in Nederland te gebruiken is. Een attestatie de vita is een internationaal bewijs. Hiermee kunt u in het buitenland aantonen dat u in leven bent. U kunt de bewijzen aanvragen bij de gemeente.