Bedrijfsinterne milieuzorg

Heeft u een eigen bedrijf? Let dan op de milieuzorg binnen uw bedrijf. Te denken valt aan scheiding van afval, verantwoorde verpakking en vervoer van afval en dergelijke. Aandacht voor het milieu is een onderdeel van het managementsysteem van uw onderneming. De gemeente ziet erop toe dat ook uw bedrijf hieraan werkt.

Indien u (als bedrijf) de interne milieuzorg onvoldoende regelt en niet via een systematische en controleerbare wijze borgt, dwingt de gemeente (als bevoegd gezag) u via het milieuvergunningeninstrument dit wel op een correcte manier uit te voeren.

Wetgeving