Belastingen

Belastingsamenwerking Oost Brabant (BSOB) verzorgt de aanslagen van de gemeentelijke- en waterschapsbelastingen voor de gemeente  Laarbeek. BSOB is een samenwerkingsverband tussen Waterschap Aa en Maas en verschillende gemeenten voor de heffing en invordering van gemeente- en waterschapsbelastingen.

Hoe regelt u het?
Op www.bs-ob.nl kunt u veel informatie over lokale belastingen vinden. U vindt daar ook informatie over betaalmogelijkheden, kwijtschelding en de mogelijkheden van het Digitaal Loket. Met het Digitaal Loket kunt u bijvoorbeeld de correspondentie van BSOB raadplegen, bezwaar maken, automatische incasso aanvragen of taxatieverslagen inzien.

Wat u moet weten
Gemeente Laarbeek blijft verantwoordelijk voor:

Vragen?
Voor alle vragen over lokale belastingen kunnen inwoners en bedrijven terecht bij BSOB. Op werkdagen is BSOB bereikbaar van 09.00-16.00 uur op telefoonnummer 088 551 00 00.