Bewijs van garantstelling en/of logiesverstrekking

U kunt dit product aanvragen via het formulier bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking.
U dient het formulier op het gemeentehuis te ondertekenen. Een schriftelijke machtiging is niet mogelijk. De garantsteller dient in persoon aan de balie te verschijnen.

Voor dit product moet u een afspraak maken
U kunt online een afspraak maken of telefonisch via telefoonnummer 0492 469 700.

  • De garantsteller download het formulier bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking en vult het in.
  • De garantsteller gaat ermee naar de gemeente. Bent u gehuwd of bent u een geregistreerd partnerschap aangegaan, dan moet voor een garantstelling ook de huwelijks/geregistreerde partner toestemming verlenen.
  • U en eventueel uw huwelijks/geregistreerde partner plaatst de te legaliseren handtekening(en) op het formulier in het bijzijn van de ambtenaar aan de balie. De ambtenaar verifieert en legaliseert de handtekening(en).
  • De garantsteller stuurt het bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking naar de persoon die naar Nederland wil komen;
  • De uit te nodigen persoon gaat ermee naar de Nederlands ambassade / consulaat in het land waar deze woonachtig is. De Nederlandse ambassade / consulaat beslist over de aanvraag.

Hoe lang de garantverklaring geldig is wordt bepaald door de Nederlandse ambassade of het Nederlandse consulaat in het land van waaruit de aanvrager naar Nederland komt.

Meenemen

  • Een ingevuld bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking.
  • Geldig legitimatiebewijs van de garantsteller.
  • Geldig legitimatiebewijs van de echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner van de garantsteller als deze de garantverklaring mede ondertekent.

Een schriftelijke machtiging is niet mogelijk. De garantsteller dient in persoon aan de balie te verschijnen.

Indien een persoon uit een visumplichtig land voor een periode korter dan 3 maanden naar Nederland wil komen moet deze persoon een 'bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking' hebben. Dit houdt in dat iemand in Nederland garant staat voor de eventuele kosten die gemaakt gaan worden door de persoon die op bezoek komt (eventuele schulden die de persoon aangaat worden op degene die garant staat verhaald).