Bibob (Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur)

Bibob (Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur)

Voor veel economische activiteiten is een vergunning of een subsidie nodig. De overheid wil voorkomen dat vergunningen of subsidies worden verstrekt aan rechtspersonen waarbij het gevaar bestaat dat strafbare feiten zullen worden gepleegd, of die onbetrouwbaar zijn in het nakomen van regels die aan de verlening van de vergunning of subsidie worden gesteld. Daarop wordt met name scherp toegezien bij bepaalde overheidsopdrachten en in de Horeca. Voor een goede beoordeling van de subsidie- en vergunningaanvragen zijn duidelijk omlijnde criteria noodzakelijk. Wat er beoordeeld moet worden en hoe dat beoordeeld moet worden, is vastgelegd in de ‘Wet Bibob’.

De wet Bibob staat voor de wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur en is sinds 2003 van kracht. De wet Bibob is bedoeld om te voorkomen dat de overheid ongewild criminele activiteiten ondersteunt door vergunningen, subsidies of aanbestedingen te verstrekken die gebruikt worden voor illegale praktijken zoals bijvoorbeeld geld witwassen. De wet Bibob moet voorkomen dat de boven- en onderwereld met elkaar vermengd raken.

De formulieren voor het Bibob onderzoek overhandigen wij u tijdens het intakegesprek. In een aantal gevallen wordt het formulier u per post of mail toegezonden. Voor uitleg kunt u altijd met de gemeente bellen via 0492-469700.

Hoe werkt de wet BIBOB?
Als u te maken krijgt met vergunningen, subsidies of aanbestedingen op het gebied van onder meer horeca en vastgoed, moet u bij uw aanvraag tal van vragenlijsten invullen.

U moet inzicht geven in onder meer uw personeelsbeleid, uw financiële administratie, de herkomst van uw vermogen en de eigendomsverhoudingen.

Vervolgens kan de gemeente op grond van de wet Bibob uitgebreid onderzoek doen naar de achtergrond van uw onderneming of u als persoon.

U kunt online een afspraak maken of telefonisch via telefoonnummer 0492 469 700.

Wat is bureau BIBOB?
Als de gemeente na het eigen onderzoek twijfelt aan de integriteit en betrouwbaarheid van u of andere betrokkenen, wordt het landelijk bureau Bibob om advies gevraagd.

Bureau Bibob valt onder het Ministerie van Justitie en heeft toegang tot bronnen waar de gemeente slechts zeer beperkt over kan beschikken. Denkt u hierbij aan gegevens van justitie, politie en Belastingdienst.

Na een extra traject van vele weken maar vaker enkele maanden, kan de gemeente op basis van het Bibob-advies een vergunning of subsidie weigeren of intrekken. Tegen het besluit van de gemeente kunt u binnen 6 weken in bezwaar gaan