Bibob

Aan dit product zijn kosten verbonden. De actuele leges vindt u in de Legesverordening 2019

Met uw schriftelijke aanvraag voor een vergunning op het gebied van drank- en horeca, seksinrichtingen en escortservices of horeca dient u ook het vragenformulier Wet Bibob in. Het indienen van de aanvraag moet persoonlijk gebeuren (intakegesprek). Dit is nodig om samen met de indiener te kunnen controleren of het formulier goed is ingevuld en of de juiste bijlagen bij de aanvraag zijn bijgevoegd.

Op 1 juni 2003 is de wet BIBOB (Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur) in werking getreden. Met de Wet BIBOB heeft de gemeente meer mogelijkheden gekregen om ondernemingen te toetsen op integriteit. Geconstateerd is namelijk dat in sommige gevallen misbruik wordt gemaakt van o.a. door de gemeente verleende vergunningen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het witwassen van illegaal verkregen vermogen.

Omdat Laarbeek graag haar bijdrage levert aan gezond en integer ondernemerschap, heeft de gemeente in 2006 besloten om aan te sluiten bij de regionale BIBOB-beleidslijn om alle vergunningen op het gebied van drank- en horeca, seksinrichtingen en escortservices, coffeeshops en smartshops, horeca-exploitatie en speelautomatenhallen te toetsen in het kader van de Wet BIBOB.

Deze toets houdt in dat naast de beoordeling van de reguliere aanvraagformulieren, er aanvullende BIBOB-vragen, gebaseerd op artikel 30 Wet BIBOB en integraal onderdeel uitmakend van de aanvraagprocedure, beoordeeld worden. De BIBOB-vragenlijst richt zich onder andere op de aanvrager zelf, de ondermingsgegevens (vorm + personen daarin), de financiële achtergrond van de onderneming en de individuele personen, de exploitatiegegevens, de herkomst van de investeringsgelden, het te betrekken pand als ook een eventuele relatie met een exploitant van speelautomaten. Naast beantwoording van vragen dienen authentieke en verifieerbare documenten als bewijs daarvan te worden overlegd.

Na beoordeling van de reguliere aanvraagformulieren en de BIBOB-vragenlijst kan de gemeente advies vragen aan het Openbaar Ministerie. Wanneer het Openbaar Ministerie beschikt over gegevens die erop wijzen dat er een link is tussen de aanvrager en strafbare feiten die gepleegd zijn (of gaan worden), adviseert het openbaar ministerie de gemeente om een BIBOB-advies aan te vragen bij het Landelijk Bureau BIBOB, die een aanvullend onderzoek doet.