Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is bedoeld voor noodzakelijke kosten die u niet zelf kunt betalen. Misschien maakt u kosten voor een advocaat (rechtsbijstand). Of heeft u door een ziekte extra hoge kosten die uw (aanvullende) zorgverzekering niet betaalt. Heeft u dit soort bijzondere kosten? Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Of u bijstand krijgt, hangt af van uw inkomen en bezittingen zoals uw huis, auto en spaargeld.

Hoe regelt u het?
U kunt bijzondere bijstand aanvragen via het formulier op www.senzer.nl/bijzonderebijstand .

Hoe regelt u het?
U kunt bijzondere bijstand aanvragen via het formulier op www.senzer.nl/bijzonderebijstand.

Wat u moet weten
Iedereen met een laag inkomen kan in aanmerking komen voor bijzondere bijstand. Ook als u betaald werk, een pensioen of een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid heeft. U moet voldoen aan een aantal voorwaarden.

De gemeente bepaalt of u de bijstand krijgt.

De belangrijkste voorwaarden om bijzondere bijstand aan te vragen zijn:

  • U heeft een laag inkomen. Dat betekent dat uw netto gezinsinkomen (exclusief vakantiegeld) niet hoger is dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm. Voor 2020 is dit:
  • Alleenstaand: tot pensioengerechtigde leeftijd € 1.174,-. Vanaf pensioengerechtigde leeftijd € 1.315,-
  • Echtpaar/ samenwonen: tot pensioengerechtigde leeftijd € 1.678,-. Vanaf pensioengerechtigde leeftijd: € 1.791,-.
  • U heeft weinig vermogen. Dat betekent dat u weinig waardevolle bezittingen of spaargeld heeft.
  • U kunt de onverwachte kosten niet zelf betalen.
  • De kosten zijn noodzakelijk.
  • U heeft geen recht op een andere uitkering of toeslag. 
  • U bent Nederlander of heeft een geldige verblijfsvergunning.

Vragen?
Stuur dan een e-mail naar: bbpeelgemeenten@senzer.nl of bel met Senzer via 0492 75 32 86. Senzer staat u graag te woord.