Bouw en verbouw, toezicht

Taken bouwtoezicht
Het takenpakket van Wabo bestaat onder meer uit:

  • Toetsing van aanvragen om te bouwen aan bouwtechnische regelgeving (het Bouwbesluit).
  • Controle op veiligheid en of er gebouwd is/wordt overeenkomstig de verleende vergunning.
  • Toetsing bestaande bouw.

Bevoegdheden bouwtoezicht
De ambtenaren van de Wabo hebben bij de controle en handhaving de volgende bevoegdheden:

  • Het betreden van plaatsen (Dit zijn gebouwen anders dan woningen. Voor het binnentreden van een erf of woning zonder toestemming van de bewoner geldt een aparte procedure).
  • Vorderen van inlichtingen.
  • Vorderen van inzage in zakelijke gegevens en bescheiden, inclusief het maken van kopieën van deze gegevens. Gegevens van persoonlijke aard mogen niet gevorderd worden.
  • Het onderzoeken van zaken (monsterneming, het openen van verpakkingen en zo nodig meenemen van zaken).

U kunt gedurende de openingstijden van het gemeentehuis de ambtenaren van de Wabo bezoeken of bellen. Of u kunt via mail uw klacht of melding doorgeven.

Wilt u informatie over de constructie van een bouwwerk, maakt u dan een telefonische afspraak. Dan kan de ambtenaar de gegevens opzoeken voordat u langskomt.

Vermoedt u dat een (ver)bouw(ing) niet volgens de regels verloopt? U kunt uw vermoedens melden bij de gemeente. Een (ver)bouw(ing) verloopt waarschijnlijk niet volgens de regels als er zonder vergunning, niet conform bouwtechnische voorschriften, buiten normale werktijden of niet veilig wordt gewerkt. Buitensporig veel afval mag ook niet.