Bouwwerk, gereedmelding

Zodra uw bouwwerk is afgebouwd en klaar is voor ingebruikneming dient u dit te melden bij de gemeente.

Als u voor de bouw van een bouwwerk een omgevingsvergunning hebt, moet u bouwen conform de eisen in deze vergunning. Zodra uw bouwwerk gereed is, dan moet u dit melden aan de gemeente. Na melding mag u het bouwwerk in gebruik nemen als u overeenkomstig de omgevingsvergunning hebt gebouwd. 

U meldt aan de gemeente dat het bouwwerk overeenkomstig de verleende omgevingsvergunning is gebouwd en neemt het bouwwerk in gebruik. Het is verstandig om de melding doen, door middel van het meegezonden groene kaartje op te sturen naar de gemeente.