BRP, correctie van onjuiste gegevens

Meenemen
Voor een verzoek om correctie van onjuiste persoonsgegevens hebt u nodig:

  • een geldig legitimatiebewijs;
  • een of meer bewijsstukken waarop de juiste gegevens staan, bijvoorbeeld een officiële akte.

Uw persoonsgegevens worden door de gemeente bijgehouden in de Wet basisregistratie personen (BRP). Het kan voorkomen dat er over u onjuiste of onvolledige persoonsgegevens in de BRP zijn opgenomen. Dat kunt u bijvoorbeeld zien aan een document van de gemeente waarin uw gegevens verkeerd zijn vermeld. U kunt de gemeente dan vragen om de fout te herstellen. Daarvoor moet u aan de hand van bewijsstukken kunnen aantonen dat de gegevens in de BRP onjuist zijn.

Correctie
Een correctieverzoek is gratis. Als de gemeente het met u eens is dat er onjuiste gegevens in de BRP staan, worden die gegevens gecorrigeerd. De correctie van de gegevens gebeurt binnen 4 weken. U ontvangt bericht over de gecorrigeerde gegevens. Ook als de gemeente uw gegevens niet kan of mag corrigeren, krijgt u daarvan bericht.

Bent u het niet eens met de beslissing op uw verzoek, dan kunt u bij de gemeente bezwaar maken.

Wanneer persoonsgegevens zijn aangepast die voorkomen op uw legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) dan dient u een nieuw document aan te vragen met de nieuwe juiste gegevens.