BRP, verwijdering privacygevoelige gegevens

U kunt de gemeente verzoeken om gegevens uit de BRP te verwijderen. Een verzoek moet altijd schriftelijk worden ingediend. Binnen 4 weken na indiening van het verzoek zal de gemeente de gegevens uit de BRP verwijderen.

Meesturen met uw schriftelijke verzoek

 • Voeg de volgende gegevens bij uw schriftelijke verzoek:
 • Bewijsstukken van de adoptie of geslachtsverandering.
 • Een kopie van uw geldige identiteitsbewijs.

 

 

Wilt u uw persoonlijke gegevens in de Wet basisregistratie personen (BRP) laten aanpassen? Meestal hoeft u daarvoor geen apart verzoek te doen. Na bijvoorbeeld in- of uitschrijving en wijziging van uw burgerlijke staat worden uw persoonsgegevens in de BRP automatisch aangepast. Na een adoptie of een geslachtsverandering kunnen privacygevoelige gegevens op verzoek worden verwijderd.

In twee bijzondere situaties is het mogelijk om gegevens uit de BRP te verwijderen. Het gaat om zeer privacygevoelige gegevens.

Na een adoptie
Na adoptie van een kind kunnen bepaalde gegevens die dateren van vóór de adoptie uit de BRP worden verwijderd. Dat kan gebeuren:

 • als het kind jonger is dan 16 jaar: op verzoek van de adoptiefouders;
 • als het kind 16 jaar of ouder is: op verzoek van het kind zelf.

De gegevens die kunnen worden verwijderd zijn:

 • gegevens over de naam;
 • gegevens over de moeder en/of de vader;
 • gegevens over de nationaliteit die bij de adoptie verloren is;
 • alle adresgegevens van voor de adoptie.

Ook de vader of moeder die als gevolg van adoptie van zijn of haar kind geen familierechtelijke betrekkingen meer heeft met dat kind, kan de gemeente verzoeken gegevens te verwijderen. Het gaat dan om de gegevens over dat kind die bij de persoonsgegevens van deze vader of moeder in de BRP zijn opgenomen.

Na een geslachtsverandering
Een persoon die een geslachtsverandering heeft ondergaan en die door een uitspraak van de rechter officieel een ander geslacht heeft gekregen in de burgerlijke stand, kan de gemeente verzoeken om gegevens uit de BRP te verwijderen. Het gaat om:

 • gegevens over de naam;
 • gegevens over het geslacht;
 • gegevens over het gebruik van de geslachtsnaam van de echtgenoot, de eerdere echtgenoot, de geregistreerde partner of de eerdere geregistreerde partner.