BRP, verzoek geheimhouding persoonsgegevens

Digitaal aanvragen
U kunt dit product aanvragen via het e-formulier verzoek geheimhouding persoonsgegevens.
U heeft hiervoor uw DigiD inloggegevens nodig.

Schriftelijk aanvragen
U kunt dit product ook aanvragen via het formulier verzoek geheimhouding persoonsgegevens.

Persoonlijk aanvragen
Om dit product persoonlijk aan te vragen in het gemeentehuis moet u een afspraak maken.
U kunt online een afspraak maken of telefonisch via telefoonnummer 0492 469 700.
U dient een geldig identiteitsbewijs (paspoort, Nederlandse identiteitskaart of rijbewijs) mee te nemen.

Persoonlijk aanvragen aan het loket door een gemachtigde

  • De gemachtigde moet meerderjarig zijn.
  • U brengt een machtiging mee.
  • U brengt (een kopie van) een geldig identiteitsbewijs van u en uw gemachtigde mee.

Bij de gemeente Laarbeek kunt u inloggen met uw DigiD
DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.

Houdt u de volgende informatie bij de hand:

  • Uw DigiD gebruikersnaam en wachtwoord.
  • Als er kosten aan het product verbonden zijn, heeft u uw inlog- en betalingscodes van uw bank-, girorekening (iDEAL) of uw creditcard (VISA of Master Card) ook nodig.

Geheimhouding is een andere benaming voor verstrekkingbeperking. Dit houdt in dat de gemeente beperkt is in het verstrekken van uw gegevens aan instanties. U hebt zonder meer recht op geheimhouding van uw persoonsgegevens. Als u een verzoek tot geheimhouding doet, zal de gemeente dat altijd inwilligen. Maar soms mag of moet de gemeente toch uw gegevens verstrekken aan bepaalde instanties. Ook als u om geheimhouding hebt gevraagd.

Geheimhouding geldt niet voor gegevensverstrekking aan overheidsinstellingen, zoals de Belastingdienst, de politie of de Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW). In sommige andere gevallen maakt de gemeente een afweging of uw belang van geheimhouding opweegt tegen het belang van verstrekking van de gegevens. Bijvoorbeeld wanneer een advocaat uw persoonsgegevens opvraagt voor een gerechtelijke procedure waarbij u betrokken bent. De gemeente vraagt dan vooraf om uw mening.

U kunt uw verzoek persoonlijk of schriftelijk indienen bij de gemeente. Het enige dat u moet laten zien of meesturen, is een (kopie van een) geldig identiteitsbewijs.

Schriftelijk verzoek indienen
Wilt u geheimhouding, dan kunt u een schriftelijk verzoek indienen bij de gemeente waar u staat ingeschreven. De gemeente is verplicht om binnen 4 weken aan uw verzoek te voldoen en kan geen aanvullende eisen stellen. Indiening van een verzoek is gratis. Het verzoek blijft geldig totdat u zelf bij de gemeente om intrekking vraagt.

Wilt u niet dat bedrijven en personen uw persoonsgegevens bij de gemeente kunnen opvragen? Dan kunt u verzoeken om geheimhouding van de persoonsgegevens die over u zijn opgenomen in de Wet basisregistratie personen (BRP). Geheimhouding wordt ook wel verstrekkingbeperking genoemd.