Burgerservicenummer

Wie zich voor het eerst inschrijft bij een gemeente krijgt een BSN. Een eerste inschrijving kan door:

  • Geboorte.
  • Eerste vestiging vanuit het buitenland of door hervestiging vanuit het buitenland wanneer u vóór 1 oktober 1994 bent vertrokken uit Nederland.

Bij de inschrijving in de BRP verifieert de gemeente of betrokkene al in een andere gemeente is ingeschreven en zo niet, of aan betrokkene door de Belastingdienst een sofinummer is  toegekend. Indien betrokkene nog niet in een BRP voorkomt, maar wel een sofinummer heeft, wordt dat sofinummer vanaf het moment van inschrijving in de BRP zijn BSN. De gemeente verstrekt het BSN en zend binnen vier weken een kennisgeving met vermelding van het BSN. Het BSN wordt vermeld in Nederlandse reisdocumenten en rijbewijzen.

Het burgerservicenummer (BSN) is een persoonsnummer. Het voordeel van het BSN is dat u met dit nummer bij elk loket van de overheid terecht kunt. Dankzij het BSN kunnen overheidsorganisaties bestaande gegevensuitwisselingen eenvoudiger uitvoeren. Het BSN wordt verstrekt door uw woongemeente.

Iedereen die is ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP) van een gemeente, heeft een burgerservicenummer. De toekenning van het nummer gebeurt door het college van burgemeester en wethouders bij de inschrijving in de BRP. Bij de invoering van het burgerservicenummer zijn de sociaal-fiscale nummers (sofinummer) van alle personen die op dat moment in de BRP van een gemeente waren ingeschreven, automatisch  burgerservicenummer geworden.

BSN na inschrijving in de Registratie Niet-ingezetenen
Bent u niet-ingezetene, maar heeft u wel een relatie met de Nederlandse overheid (Bijvoorbeeld omdat u belasting betaalt)? Dan moet u zich inschrijven in de Registratie Niet-ingezetenen (RNI). Bij inschrijving aan het loket ontvangen niet-ingezetenen direct hun toegekende burgerservicenummer.