Calamiteitendienst

Uw beroep op deze calamiteitendienst dient beperkt te blijven tot zeer urgente gevallen, die direct verholpen moeten worden. Storingen of overlast die zich in het weekeind voordoen, en die zo ernstig zijn dat zij nog in het weekeind zelf opgelost moeten worden, meldt u indien mogelijk tussen 8.30 en 18.00 uur. Ernstige storingen met grote overlast kunt u 24 uur per dag melden.

Storingen in de openbare ruimte die acuut gevaar of zeer veel overlast opleveren, kunt u ook buiten kantooruren melden aan de calamiteitendienst van de gemeente Laarbeek.

Meldpunt openbare ruimte
Als u opmerkingen heeft over de openbare ruimte, kunt u die doorgeven via het meldpunt openbare ruimte. U kunt uw melding ook telefonisch doorgeven via 0492 469 700.

U kunt ervan uitgaan dat uw melding binnen vijf werkdagen wordt afgehandeld. Als dit niet mogelijk is, krijgt u bericht over de termijn waarop uw melding kan worden opgelost. Uitzondering hierop is de openbare verlichting. Om de twee weken worden gemelde storingen in de verschillende kernen verholpen.

Het meldpunt openbare ruimte is niet bedoeld voor aanvragen voor grootschalig onderhoud van het openbaar groen of voor het aanvragen van vergunningen. Voor deze aanvragen kunt u terecht bij de producten groenvoorziening, melding en omgevingsvergunning.

Deze calamiteitendienst is nadrukkelijk niet bedoeld voor overige zaken, zoals het aanvragen van paspoorten, het melden van niet geleegde afvalcontainers en informatie over activiteiten binnen de gemeente.