Cameratoezicht gemeentehuis Laarbeek

Helaas komt er steeds meer agressie voor tegen ambtenaren en hulpverleners. Ook in Laarbeek. In het gemeentehuis is een aantal incidenten geweest, waarbij de veiligheid van personeel en bestuurders in gevaar was. Daarom zijn er maatregelen getroffen om de risico’s te beperken en personen en eigendommen te beschermen. Een daarvan is cameratoezicht in het gemeentehuis.

Wilt u camerabeelden opvragen? Dat kunt u doen via het formulier verzoek tot inzage of verstrekking van camerabeelden.

Voor het cameratoezicht is het protocol cameratoezicht gemeentehuis Laarbeek opgesteld. Hierin staan regels, taken, verantwoordelijkheden en procedures. Dit met het oog op een integer gebruik van het camerasysteem en de bescherming van de privacy van personen in het gemeentehuis. 

Deze vorm van cameratoezicht wordt aangemerkt als privaat cameratoezicht en valt daarmee onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Het cameratoezicht vindt voortdurend plaats bij toegangen en publiek toegankelijke ruimtes van het gemeentehuis Laarbeek. Dat betekent concreet bij de ingangen van het gemeentehuis, de klantenbalies, de ingang van de bestuursvleugel, de kleine spreekkamers (2.19 & 2.20) en de trapopgang richting de kantine op de eerste verdieping. 

 

U kunt ons bereiken via telefoonnummer 0492 469 700, of e-mail: gemeente@laarbeek.nl